Međunarodna sportsko-obrazovna konferencija

Međunarodna sportsko-obrazovna konferencija

Zoran Hercigonja, jedan je od organizatora Međunarodne sportsko-obrazovne konferencije koju pokreće Druga gimnazija Varaždin, a sufinancira MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA od 2016. godine. Radi kao tehničko-informatički koordinator konferencije (administrator).