Likovno stvaralaštvo

~ISTAKNUTE IZLOŽBE I LIKOVNE KOLONIJE~

~SAMOSTALNA IZLOŽBA PORTRETA PASA u sklopu MEĐUNARODNE IZLOŽBE PASA 26.-27.05.2018. Varaždin~


Likovno stvaralaštvo na 13. Likovna kolonija "Sunce 2018" 

Likovno stvaralaštvo na 12. Likovna kolonija "Kuća sunca" Globočec 2017. 


Skupna izložba  likovnih radova "Slika mog svijeta"  Slovenski dom Masarykova 13, Zagreb 18.04. - 02.05. 2018

Likovno stvaralaštvo na 3. Likovna kolonija Sveti Đurđ 2018. Podaci o autoru

OSNOVNI PODACI


Zoran Hercigonja, rođen je 13.04.1990. godine u Varaždinu. Likovnim stvaralaštvom, bavi se od svoje sedme godine života. Samouk je slikar koji je vještine i talent oblikovao  eksperimentirajući tehnikama i oblicima. Radi projekcije u suhom pastelu i kredi. Bavi se apstraktnom umjetnošću  u akrilu, ulju i lakovima za metal. Posljednjih godina intenzivno radi u lakovima za metal. Autor je dvjestotinjak radova u suhom pastelu i isto toliko radova u akrilu, ulju i lakovima za metal.


EDUKACIJA  I STVARALAŠTVO

Od formalne naobrazbe 2011. godine, polazio je tečaj klasičnog crtanja  u sklopu Edukacijskog centra Galerije Klarić u ulici S.S. Kranjčevića 1. gdje je ujedno i održao skupnu izložba radova.  Izložbu kao i edukaciju je predvodio akademski slikar Živko Skuhala, prof. Izložba radova, bila je grupna izložba polaznika klasične škole crtanja i slikanja. Izloženi radovi su bili u tehnikama, olovke, ugljena i akrila. Akademski slikar Živko Skuhala, prof. usmjerio ga je u daljnjem stvaralaštvu i likovnom  izražavanju.

Od ostale likovne naobrazbe, odslušao je i uspješno položio kolegij "Interdisciplinarni pristup vizualnoj i medijskoj kulturi"  2013. godine predavačice izv. prof. mr. art. Kristine Horvat-Blažinović, koja je pregledala njegove likovne radove i pozitivnim kritikama te sugestijama, usmjerila ga u daljnjem stvaralaštvu.


Završio je Online školu slikanja akademskog slikara Jadranka Ferka 2017. godine. 


Od 2017. godine postaje aktivnim članom likovne udruge "Kula Kneginec" te djeluje u sklopu  likovnih kolonija i zajedničkih izložbi likovne udruge.


Iste godine (2017.), poznata varaždinska akademska slikarica i grafičarka Iva Šarić, pregledala je njegove radove te ga usmjerila u smjeru stvaralaštva apstraktnog ekspresionizma.


Od 2017. godine izlaže svoje radove na online galeriji Ludvig dizajn.