Likovno stvaralaštvo

Podaci o autoru

OSNOVNI PODACI


Zoran Hercigonja, rođen je 13.04.1990. godine u Varaždinu. Likovnim stvaralaštvom, bavi se od svoje sedme godine života. Samouk je slikar koji je vještine i talent oblikovao  eksperimentirajući tehnikama i oblicima. Radi projekcije u suhom pastelu i kredi. Bavi se apstraktnom umjetnošću  u akrilu, ulju i lakovima za metal. Posljednjih godina intenzivno radi u lakovima za metal. Autor je dvjestotinjak radova u suhom pastelu i isto toliko radova u akrilu, ulju i lakovima za metal.


EDUKACIJA  I STVARALAŠTVO

Od formalne naobrazbe 2011. godine, polazio je tečaj klasičnog crtanja  u sklopu Edukacijskog centra Galerije Klarić u ulici S.S. Kranjčevića 1. gdje je ujedno i održao skupnu izložba radova.  Izložbu kao i edukaciju je predvodio akademski slikar Živko Skuhala, prof. Izložba radova, bila je grupna izložba polaznika klasične škole crtanja i slikanja. Izloženi radovi su bili u tehnikama, olovke, ugljena i akrila. Akademski slikar Živko Skuhala, prof. usmjerio ga je u daljnjem stvaralaštvu i likovnom  izražavanju.

Od ostale likovne naobrazbe, odslušao je i uspješno položio kolegij "Interdisciplinarni pristup vizualnoj i medijskoj kulturi"  2013. godine predavačice izv. prof. mr. art. Kristine Horvat-Blažinović, koja je pregledala njegove likovne radove i pozitivnim kritikama te sugestijama, usmjerila ga u daljnjem stvaralaštvu.


Završio je Online školu slikanja akademskog slikara Jadranka Ferka 2017. godine. 


Od 2017. godine postaje aktivnim članom likovne udruge "Kula Kneginec" te djeluje u sklopu  likovnih kolonija i zajedničkih izložbi likovne udruge.


Iste godine (2017.), poznata varaždinska akademska slikarica i grafičarka Iva Šarić, pregledala je njegove radove te ga usmjerila u smjeru stvaralaštva apstraktnog ekspresionizma.


Od 2017. godine izlaže svoje radove na online galeriji Ludvig dizajn.