Znanstvena djelatnost


Stručni časopis  |    Projekti  |  Konferencija  |  11

10

12

52

broj autorskih tiskanih knjiga 

broj autorskih 

e-knjiga 

broj zastupljenosti u znanstvenim bazama

broj  objavljenih znanstveno stručnih članaka


~NAGRADE I POČASNA PRIZNANJA~~ISTAKNUTE AUTORSKE TISKANE PUBLIKACIJE~~ISTAKNUTA PREDAVANJA NA KONFERENCIJAMA, SIMPOZIJIMA I DRUGIM USTANOVAMA~


Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij FILOZOFIJA MEDIJA (2018.) -Tribina grada Zagreba, Kaptol  27

      Carnet user conference CUC 2015. Dubrovnik  "Nove-Škole", od 18. do 20. 11. 2015.                ~ZASTUPLJENOST U BAZAMA BIBLIOGRAFSKE GRAĐE~~ZASTUPLJENOST U ČASOPISIMA I ZBORNICIMA~~PREDAVAČ NA SIMPOZIJIMA, KONFERENCIJAMA I OKRUGLIM STOLOVIMA~ 


1. Konferencija Carnet User Conference (CUC) 2015. Dubrovnik 

2. Znanstveno-stručni simpozij "Na sjeveru s Pavlom Vuk Pavlovičem", Koprivnica, Sveučilište sjever 2017.~SUDIONIK SIMPOZIJA I KONFERENCIJA~


1. Simpozij "Neuroznanost učenja i pamćenja", Medicinski fakultet Zagreb, dvorana Čačković, Šalata 3, 14.03.2019. 

2. Konferencija "Power of data 2019", Hotel Academia 22.03.2019.  Zagreb

3. Treća (3) Međunarodna sportsko-obrazovna konferencija 22.-25.kolovoza 2018. godine, Varaždin

4.Konferencija SRCE DEI 2019. Dani e-infrastrukture: 1. I 2. travnja 2019. Zagreb

7.Konferencija SRCE DEI 2021. Dani e-infrastrukture: 28. I 29. travnja 2021. Zagreb

8.Međunarodna konferencija: Uvijek s učiteljima, 25.05.2021.

9.Mentalno zdravlje u pandemiji i nakon nje-online simpozij s međunarodnim sudjelovanjem 15-17.veljače 2022.

10.Potraga za boljim internetom 2022.- videokonferencija 8.02.2022.

11.DORS/CLUC 27 open system days/Croatian Linux users' conference 19.-20.05.2022

12.ASISTIVNA TEHNOLOGIJA I KOMUNIKACIJA-Konferencija o naprednoj tehnologiji za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom Zagreb, Hrvatska, 29. - 30.9.2022.

13. II. zagrebački simpozij mentalnog zdravlja s međunarodnim djelovanjem - online 14. - 17. veljače 2023.~ČLANCI U ČASOPISIMA I ZBORNICIMA~


ZNANSTVENI RADOVI U ČASOPISIMA I ZBORNICIMA SKUPOVA S MEĐUNARODNOM I DOMAĆOM RECENZIJOM:

1. Konferencija Central European Conference on Information and Intelligent Systems 2015. (CECIIS 2015) ISSN 1847-2001

2. Socijalne teme (ISSN 2303-6877) br.4| god. 4 (2017), 103-116

3. International Journal of Digital Technology and Economy (IJDTE) ISSN 2459-5934 Vol2. No. 2/2017.


4. Acta Iadertina ISSN 1845-3392 Vol 15. No.1/2018.


STRUČNI RADOVI U ČASOPISIMA I ZBORNICIMA SKUPOVA S MEĐUNARODNOM I DOMAĆOM RECENZIJOM:

1. Carnet User Conference 2015. (CUC 2015)  zbornik radova ISBN 978-953-6802-31-9

2. International Journal of Digital Technology and Economy (IJDTE) ISSN 2459-5934 Vol1. No. 2/2016.

3. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br.88/31.01.2017.

4. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br.89/28.02.2017.

5. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 90/31.03.2017.

6.  Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 91/30.04.2017.

7. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 93/30.06.2017.


8. Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku ISSN 1846-6699 No.3-4/srpanj/2017.

9. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 94/31.08.2017.
10. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 94/31.08.2017.
11. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 95/01.10.2017.

12. International Journal of Digital Technology and Economy (IJDTE) ISSN 2459-5934 Vol2. No. 1/2017.

13. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 96/31.10.2017.
14. Znanstveno - stručni simpozij o djelu Pavla Vuk Pavlovića  (Koprivnica 13.11.2017.)-zbornik sažetaka ISBN 978-953-7809-54-6

15. Didaktički putokazi-časopis za nastavnu teoriju i praksu ISSN 1512-5998, Zenica, Novembar 2017.  / br. 77- godina 23

 • Zoran Hercigonja: Disciplina (stručni rad, strana recenzija )

16. Bjelovarski učitelj : časopis za odgoj i obrazovanje (1330-0954) 22 (2017), 1-2; 43-54

17. OECONOMMICUS (1849-9686) 6 (2017), 2; 37-44   

18. Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu ISSN 1847-702X   Vol.8 no.2 prosinac 2017.

19. Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Vol.XX No.39-40 Prosinac 2017.


20. Vukovarsko-Srijemski učitelj : godišnjak za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja (1334-983X)  br.14-2017,str. 31-41

21. Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike ISSN 1332-3008, Vol.18 No.72 Prosinac 2017.

22. Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu ISSN 1847-702X Vol.8 no. 1 lipanj 2018.


23. Varaždinski učitelj-digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje ISSN  2623-7237  Broj 1 / 2018. 


24. Varaždinski učitelj-digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje ISSN 2623-7237  Broj 1 / 2018.

25. Varaždinski učitelj-digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje ISSN 2623-7237   Broj 1 / 2018.

26. Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij FILOZOFIJA MEDIJA (2018.) - Zbornik sažetaka  ISBN: 978-953-8248-00-9

27. International Journal of Digital Technology and Economy (IJDTE) ISSN 2459-5934 Vol3. No. 1/2018.

28. Bjelovarski učitelj : časopis za odgoj i obrazovanje (1330-0954)  GOD XXIII. Br. 1-3; 2018.


29. International Journal of Digital Technology and Economy (IJDTE) ISSN 2459-5934 Vol 3. No. 2/2018.

30. International Journal of Digital Technology and Economy (IJDTE) ISSN 2459-5934 Vol 3. No. 2/2018.


31. International Journal of Digital Technology and Economy (IJDTE) ISSN 2459-5934 Vol 3. No. 2/2018.

32. Varaždinski učitelj-digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje ISSN 2623-7237 Broj 2 / 2019.

33. Varaždinski učitelj-digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje ISSN 2623-7237 Broj 3 / 2020.

34. Varaždinski učitelj-digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje ISSN 2623-7237 Broj 3 / 2020.

35. Varaždinski učitelj-digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje ISSN 2623-7237 Broj 5 / 2021.

36. Varaždinski učitelj-digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje ISSN 2623-7237 Broj 5 / 2021.

37. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 Broj 134, lipanj 2021.

38.Bilten Hrvatskog društva za medicinsku informatiku ISSN 1330-0253, Vol. 29 No. 1, 2023.
39.Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 155/01.07.2023.
40.EDUvision 2023.-international conference, 23.11.2023. DRUGI RADOVI U ZBORNICIMA BEZ RECENZIJE: 

1.Zbornik Janković, Vol.II No.2 Kolovoz 2017. ISSN 2459-6132 (Online) (str. 348-353.)

2.Zbornik Janković, Vol.III No.3 Veljača 2018. ISSN 2459-6132 (Online) (str. 404-407.)

3.Zbornik Janković, Vol.IV No.4 Online First 2019. ISSN 2459-6132 (Online) (str. 612-616.)NEOBJAVLJENA SUDJELOVANJA NA SKUPOVIMA (JAVNA PREDAVANJA):

1. Predavanje, prezentacija ppt na VII. OŠ Varaždin, 7.12.2017.

2. Predavanje, prezentacija ppt na Medicinskoj školi Varaždin, 2.7.2019. (prezentacija je održana u sklopu radionice projekta SkillsUp)

3. Predavanje, prezentacija ppt na VII. OŠ Varaždin, 20.02.2020. 

4.Edukativna radionica  na V. OŠ Varaždin, 02.09.2020. 

5.Edukativna radionica na V. OŠ Varaždin 12.01.2021.

6.Predavanje, prezentacija u sklopu projekta 5. Dani medijske pismenosti 02.05.2022.


~ZASTUPLJENOST U DIPLOMSKIM I ZAVRŠNIM RADOVIMA~ 


~TISKANE  KNJIGE~

*detaljniji podaci* 

Naslov: Poslovni pregovori u interkulturalnom okruženju

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.
Lektor: Adela Brozd
Recenzenti: Nada Hercigonja, oec.
Tomislav Kanjuh, mag.oec.
Nakladnik: TIVA tiskara Varaždin
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 58
Vrsta publikacije: Tiskana stručna knjiga
Područje: Poslovna komunikacija-kulturološki aspekti
ISBN 978-953-333-075-4

CIP 000978976


Naslov: Uvod u programski jezik Python

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.
Recenzent: Blaženka Trogrlić, dipl. inf.
Nakladnik: TIVA tiskara Varaždin
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 139
Vrsta publikacije: Tiskana stručna knjiga
Područje: Računalstvo
ISBN 978-953-333-080-8 

CIP 00982383


Naslov: Utjecaj modernih medija na odgoj djeteta
nakladnik: Fronta Impress, vl. Saša Kušter
za nakladnika: Saša Kušter
autor: Zoran Hercigonja
mjesto izdavanja: Varaždin
godina izdavanja: 2018.
graf. priprema: Fronta Impress
tisak: Fronta Impress

ISBN 978-953-48051-0-7Naslov: Emocionalna inteligencija u odgoju i obrazovanju
nakladnik: Fronta Impress, vl. Saša Kušter
za nakladnika: Saša Kušter
autor: Zoran Hercigonja
lektor: Adela Brozd
mjesto izdavanja: Varaždin
godina izdavanja: 2018.
graf. priprema: Fronta Impress
tisak: Fronta Impress  

ISBN  978-953-48051-1-4 

CIP  000995499Naslov: Prostor kritičkog mišljenja u digitalnim medijima kao dionicima procesa formiranja osobnosti djeteta
nakladnik: Fronta Impress, vl. Saša Kušter       

autor: Zoran Hercigonja
za nakladnika: Saša Kušter
urednik: Zoran Hercigonja
mjesto izdavanja: Varaždin
godina izdavanja: 2019.
graf. priprema: Fronta Impress
tisak: Fronta Impress

ISBN 978-953-48051-7-6

CIP  001037568Naslov: MICROSOFT SMALL BASIC ZA POČETNIKE
nakladnik: Fronta Impress, vl. Saša Kušter
za nakladnika: Saša Kušter

autor: Zoran Hercigonja 
urednik: Zoran Hercigonja
mjesto izdavanja: Varaždin
godina izdavanja: 2020.
graf. priprema: Fronta Impress
tisak: Fronta Impress

ISBN 978-953-480-521-3

CIP  001064531


Naslov: UČENJE OSNOVNIH PROGRAMSKIH KONCEPATA KROZ INTERAKTIVNI DIJAGRAM TIJEKA
nakladnik: Fronta Impress, vl. Saša Kušter
za nakladnika: Saša Kušter

autor: Zoran Hercigonja 
urednik: Zoran Hercigonja
mjesto izdavanja: Varaždin
godina izdavanja: 2020.
graf. priprema: Fronta Impress
tisak: Fronta Impress

ISBN 978-953-49072-1-4

CIP  001071542


Naslov: Programski  jezik Python-metodički priručnik za osnovne škole
nakladnik: Fronta Impress, vl. Saša Kušter
za nakladnika: Saša Kušter

autor: Zoran Hercigonja
urednik: Zoran Hercigonja
mjesto izdavanja: Varaždin
godina izdavanja: 2021.
graf. priprema: Fronta Impress
tisak: Fronta Impress

ISBN 978-953-49072-2-1

CIP  001100041


Naslov: Programiranje u Ruby programskom jeziku-metodički priručnik za osnovne škole
nakladnik: Fronta Impress, vl. Saša Kušter
za nakladnika: Saša Kušter autor: Zoran Hercigonja
urednik: Zoran Hercigonja suurednica: Martina Jembrih, učiteljica matematike
mjesto izdavanja: Varaždin
godina izdavanja: 2021.
graf. priprema: Fronta Impress
tisak: Fronta Impress

ISBN 978-953-49072-3-8

CIP 001117541


Naslov: Metodika e-učenja-savjeti i preporuke za rad na daljinu
nakladnik: Fronta Impress, vl. Saša Kušter
za nakladnika: Saša Kušter autor: Zoran Hercigonja
urednik: Zoran Hercigonja 

suurednica: Martina Jembrih, učiteljica savjetnica
mjesto izdavanja: Varaždin
godina izdavanja: 2022.
graf. priprema: Fronta Impress
tisak: Fronta Impress

ISBN 978-953-49072-7-6

CIP 001154113


Naslov: Informacijski sustav medicinske dokumentacije-radni priručnik za strukovne škole medicinskog usmjerenja
nakladnik: Fronta Impress, vl. Saša Kušter
za nakladnika: Saša Kušter autor: Zoran Hercigonja
urednik: Zoran Hercigonja

mjesto izdavanja: Varaždin
godina izdavanja: 2023.
graf. priprema: Fronta Impress
tisak: Fronta Impress

ISBN 978-953-49072-9-0

CIP 001168504


Naslov: Zabavna informatika-rješavanje praktičnih zadataka iz informatike na zabavan način za učenike 4. razreda osnovne škole

nakladnik: Fronta Impress, vl. Saša Kušter
za nakladnika: Saša Kušter autor: Zoran Hercigonja
urednik: Zoran Hercigonja

suurednica: Martina Jembrih, učiteljica mentorica

mjesto izdavanja: Varaždin

godina izdavanja: 2023.
graf. priprema: Fronta Impress
tisak: Fronta Impress

ISBN 978-953-8498-00-8

CIP 001180486


~ELEKTRONIČKE KNJIGE~

*detaljniji podaci*

Naslov: PROGRAMIRANJE U PYTHONU-Zbirka riješenih i pojašnjenih zadataka u programskom jeziku Python za učenike drugog razreda srednje škole 

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.
Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Imbriovec Jalžabetski 45c, 2017. godine
Br. stranica: 129
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Informatika/Računalstvo
ISBN: 978-953-59549-0-3
 

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba.


2.MICROSOFT SMALL BASIC - Zbirka riješenih zadataka u Microsoft Small Basic-u namijenjena učenicima srednjih škola različitih usmjerenja 

(mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)


Naslov: MICROSOFT SMALL BASIC - Zbirka riješenih zadataka u Microsoft Small Basic-u namijenjena učenicima srednjih škola različitih usmjerenja

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.
Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Imbriovec Jalžabetski 45c, 2017. godine
Br. stranica: 54
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Informatika/Računalstvo
ISBN 
978-953-8200-18-2  

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba.


3.Funkcijske zavisnosti u bazama podataka-priručnik za početnike 

(mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Funkcijske zavisnosti u bazama podataka-priručnik za početnike

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.
Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 26
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Informatika/Baze podataka
ISBN 
978-953-59549-2-7 

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba. 4.Odabrane teme iz didaktike  

(mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Odabrane teme iz didaktike

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2020.
Br. stranica: 161
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Pedagogija/Didaktika
ISBN 
978-953-8200-22-9

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba. 


5.Odabrane teme iz opće pedagogije 

 (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Odabrane teme iz  opće pedagogije

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2020.
Br. stranica: 137
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Pedagogija
ISBN 
978-953-8200-21-2

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba. 


6.Konceptualno modeliranje podataka 

 (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Konceptualno modeliranje podataka

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 29
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Informatika/Baze podataka
ISBN 
978-953-59549-5-8

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba. 


Naslov: Primjeri pisanih priprema za izvedbu nastavnog sata iz metodike nastave informatike za osnovne i srednje škole

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2019.
Br. stranica: 256
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Informatika/Metodika informatike
ISBN 
978-953-8200-17-5

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba.


8.Računalna detekcija plagijata 

(mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Računalna detekcija plagijata

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 37
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Informatika/Metodika informatike
ISBN 
978-953-59549-7-2

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba.


9.Primjeri detaljnih izvještaja sa školskih praksi  

(mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Primjeri detaljnih izvještaja sa školskih praksi 

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2020.
Br. stranica: 159
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje:Pedagogija/didaktika/psihologija
ISBN 
978-953-8200-20-5

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba.


10.Vizualizacija postupaka rješavanja programskih zadataka u programskom jeziku Python  

(mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Vizualizacija postupaka rješavanja programskih zadataka u programskom jeziku Python

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 36
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje:Računalstvo/Programiranje
ISBN 
978-953-8200-16-8

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba.


Materijal možete pregledati ovdje.

Stručna knjiga sa zbirkom zadataka UVOD U PROGRAMSKI JEZIK PYTHON, Varaždin: TIVA Tiskara Varaždin, 2018 autora Zorana Hercigonje iz područja programiranja u programskom jeziku Python zastupljena je u programu cjeloživotnog učenja primarno namijenjenom osnovnoškolskim i srednjoškolskim nastavnicima kojeg je osmislio, pokrenuo i osigurao Filozofski fakultet u Osijeku.

Literatura iz elaborata programa cjeloživotnog učenja "Python, računalno razmišljanje i programiranje (stranica 8):

1. 9. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) 

 • Budin, Leo; Brođanac, Predrag; Markučič, Zlatka; Perić, Smiljana; Škvorc, Dejan; Babić, Magdalena. Računalno razmišljanje i programiranje u Pythonu, Zagreb: Element d.o.o., 2017 (prirucnik) 
 • Nastavni materijali koje sastavlja izvođač 

1. 10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)


Materijal možete pregledati ovdje

Stručna knjiga PRIMJERI PISANIH PRIPREMA ZA IZVEDBU NASTAVNOG SATA IZ METODIKE NASTAVE INFORMATIKE ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE, Varaždin: Vlastita naklada autora, 2017.  autora Zorana Hercigonje iz osposobljavanja za metodičku pripremu nastavnog sata iz metodike nastave informatike u srednjoj i osnovnoj školi zastupljena je u programu cjeloživotnog učenja kojeg je osmislio, pokrenuo i osigurao Filozofski fakultet u OsijekuLiteratura iz elaborata programa cjeloživotnog učenja "Python, računalno razmišljanje i programiranje (stranica 30):

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) 

 • CARNET-Hrvatska akademska i istraživačka mreža, URL: www.carnet.hr 
 • Cjelovita kurikularna reforma, URL: https://www.kurikulum.hr/ 
 • Časopisi BUG, ENTER, VIDI, PCChip i dr. 
 • Divjak, Blaženka i suradnici. Ishodi učenja u visokom školstvu, Varaždin: TIVA tiskara, 2008. 
 • ECDL-European Computer Driving Licence, URL: www.ecdl.com 
 • Hercigonja, Zoran. PRIMJERI PISANIH PRIPREMA ZA IZVEDBU NASTAVNOG SATA IZ METODIKE NASTAVE INFORMATIKE ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE, Varaždin: Vlastita naklada autora, 2017. 
 • HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR - Uvod u kvalifikacije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Zagreb, 2009. 
 • Hrvatski savez informatičara, URL: www.hsin.hr 
 • Hrvatsko društvo za promicanje informatičkog obrazovanja, URL: www.hdpio.hr 
 • Hržica, Viktorija. Priručnik za polaganje stručnoga ispita - Informatika, Osijek: Agencija za odgoj i obrazovanje-podružnica Osijek, 2011. 
 • Kiš, M. . Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski informatički rječnik. Zagreb: Naklada Ljevak, 2000. 
 • SRCE-Sveučilišni računalni centar, URL: www.srce.hr

Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti