Stručno usavršavanje

Sudjelovanje na stručnim usavršavanjima 

 1. Stručno predavanje  Testiranje i kvaliteta softvera  u trajanju od 135 minuta  15. svibnja 2012. godine na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin (Predavač: mr.sc. Nadica Hrgarek)
 2. Radionica Moderne tehnike e-učenja održana 25. rujna 2015. godine na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin (Predavači: prof.dr.sc. Božidar Kliček, dr.sc. Dijana Plantak Vukovac, dr.sc. Ivana Bosnić)
 3. Konferencija 17. Carnet User Conference  "Nove-Škole", od 18. do 20. studenoga 2015. godine u Hotelu Valamar Lacroma u Dubrovniku
 4. Konferencija 1. Međunarodna sportsko-obrazovna konferencija održana od 25. do 28. kolovoza 2016. godine u Drugoj gimnaziji Varaždin
 5. Stručni skup: 1. Stručni skup za Građanski odgoj i obrazovanje nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja Varaždinske i Zagrebačke županije  16.11.2016
 6. Stručno predavanje: pedagog Dragana Hrnjkaš-Pasquino: tema Učiti kako učiti (strategije, načini, metode učenja)  VII. Osnovna škola 25.05.2017.
 7. Webinar: Sprječavanje ranog napuštanja školovanja pomoću inkluzivnih strategija, predavači Snježana Baksa iz OŠ dr.Ivana Novaka, Macinec i Adela Tompoš (OŠ Orehovica)  27.06.2017.
 8. Završeni online tečajevi  iz područja cjeloživotnog učenja na teme prijavljivanja i vođenja međunarodnih projekata te tečajeve različitih tematika nastalih u okviru međunarodnih projekata na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu: Zaštita intelektualnog vlasništva, Eureka, LLP-transverzalni program, Horizon 2020.
 9. Konferencija 2. Međunarodna sportsko-obrazovna konferencija održana od 23. do 26. kolovoza 2017. godine u Drugoj gimnaziji Varaždin
 10. Stručni skup AZOO-a učenici s oštećenjem vida-05. srpnja 2017. godine Čazma (Voditelj:Vladimira Brezak, prof. )
 11. Županijsko stručno vijeće učitelja  matematike Varaždinske županije 11.09.2017. (Voditelj: Snježana Huđek)
 12. Županijsko stručno vijeće učitelja informatike Varaždinske županije 28.09.2017. (Voditelj: Darko Krznar)
 13. Županijsko stručno vijeće učitelja matematike Varaždinske županije 07.11.2017. (Voditelj: Snježana Huđek)
 14. Županijsko stručno vijeće iz informatike/računalstva  Varaždinske županije 08.11.2017. (Voditelj:Vesna Novosel Martinić)
 15. Znanstvena konferencija o djelu Pavla Vuk Pavlovića 13.11.2017. Sveučilište sjever Koprivnica (voditelj: dr.sc. Sead Alić)
 16. Stručni skup za učitelje razredne nastave i učitelje/nastavnike matematike 5.4.2018. (predavači: Tamara Ređep mr.sc.inf., Tea Pavičić, dr.sc. informacijsko komunikacijske znanosti, Aleksandra Oreški, Rosana Štrocinger, učiteljice razredne nastave, Marija Draganjac, prof.)
 17. 3. Međunarodna sportsko-obrazovna konferencija "UČENJE USMJERENO NA ŽIVOT" 23.08.2018. u Palači Varaždinske županije. (organizatorica konferencije: Zdravka Grđan, prof.)
 18. 8.Međunarodni interdisciplinarni simpozij Filozofije medija, Zagreb 2018. (organizatori: izv.prof. Sead  Alić, prof.dr. Marin Milković)
 19. Simpozij "Neuroznanost učenja i pamćenja", Medicinski fakultet Zagreb, Šalata 3, dvorana Čačković
 20. Konferencija "Power of data 2019", Hotel Academia 22.03.2019 
 21. Konferencija SRCE DEI 2019. Dani e-infrastrukture: 1. I 2. travnja 2019. Zagreb