Pedagoško-instruktivni rad9

9

10

44

broj autorskih tiskanih knjiga

broj elektroničkih tečajeva na Loomen platformi

broj autorskih
e-knjiga

digitalni nastavni materijali na edutorij.e-skole.hr


Zoran Hercigonja u svojem pedagoškom radu, obnašao je različite uloge u nastavi i školi. Tako je radio kao nastavnik i učitelj informatike i računalstva, učitelj matematike, stručni suradnik školski knjižničar, administrator u tajništvu, voditelj smjene, administrator e-dnevnika i e-matice, administrator resursa,  razrednik te mentor učenicima na natjecanjima. 

Stručnu praksu obavljao je na nekoliko različitih osnovnoškolskih i srednjoškolskih institucija kako slijedi: II. osnovna škola Varaždin, VI. osnovna škola Varaždin, Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Elektrostrojarska škola Varaždin, Prva gimnazija Varaždin, VANIMA - varaždinska škola animiranog filma (filmsko kreativni studio). Pripravnički staž obavio je na Drugoj gimnaziji Varaždin,  a stručni ispit za nastavnika informatike i računalstva položio je na  V. gimnaziji Zagreb. 

Dosadašnje radno iskustvo stekao je radeći u različitim školama i programima od čega se ističu: Druga gimnazija Varaždin, Medicinska škola Varaždin, VII.osnovna škola Varaždin, V. osnovna škola Varaždin. Područja interesa su mu LMS sustavi u kojima ima podosta iskustva u Loomen sustavu te Microsoft Teams sustavu. Bavi se problematikom e-učenja te utjecaja e-sadržaja i  digitalnih medija na odgoj i razvoj djeteta. Autor je nekoliko stručnih tiskanih publikacija te pokretač, glavni i izvršni urednik pedagoškog časopisa Varaždinski učitelj. 

Sudjelovao je u prvom krugu izrade metodičkih preporuka u sklopu provođenja reforme školstva "Škola za život" za što je bio i nagrađen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. U školskoj godini 2019./2020. nagrađen je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 504 najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika na razini države. Autor je brojnih digitalnih i video materijala na stranicama Edutorija.  Također objavljuje na portalu Skole.hr. Autor je nekoliko Loomen tečajevaU školskoj godini 2020./2021. nagrađen je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 511 najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika na razini države.

***


~Poznavanje rada u školskim, administrativnim  i projektnim aplikacijama~


Za više informacija knjigama je moguće pristupiti preko kataloga gradske knjižnice i čitaonice Metel Ožegović u Varaždinu  na poveznici kao i u podstranici ovog web mjesta: znanstvena bibliografija. 1. Osmišljen kutak za e-lektiru - Broj 15-16 / 27.04.2021 - str 24
 2. Prenamjena zidova u interaktivne zidne portale - Broj  17-18/11.05.2021 - str 24
 3. Učenje kroz realni kontekst i istraživački rad -  Broj 19-20 / 25.05.2021. - str 15
 4. Kritičko mišljenje - glavna zadaća medijskog odgoja -Broj 27-28/21.09.2021-str 16

~Uređivanje školskih listova~


Rad na razvoju i unaprjeđenju kvalitete sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske


Materijal možete pregledati ovdje.

Stručna knjiga sa zbirkom zadataka UVOD U PROGRAMSKI JEZIK PYTHON, Varaždin: TIVA Tiskara Varaždin, 2018 autora Zorana Hercigonje iz područja programiranja u programskom jeziku Python zastupljena je u programu cjeloživotnog učenja primarno namijenjenom osnovnoškolskim i srednjoškolskim nastavnicima kojeg je osmislio, pokrenuo i osigurao Filozofski fakultet u Osijeku.

Literatura iz elaborata programa cjeloživotnog učenja "Python, računalno razmišljanje i programiranje (stranica 8):

1. 9. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) 

 • Budin, Leo; Brođanac, Predrag; Markučič, Zlatka; Perić, Smiljana; Škvorc, Dejan; Babić, Magdalena. Računalno razmišljanje i programiranje u Pythonu, Zagreb: Element d.o.o., 2017 (prirucnik) 
 • Nastavni materijali koje sastavlja izvođač 

1. 10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 • Hercigonja, Zoran. UVOD U PROGRAMSKI JEZIK PYTHON Osnove programiranja, riješeni zadaci i detaljno pojašnjeni primjeri. Varaždin: TIVA Tiskara Varaždin, 2018 
 •  Deljac, Saida; Dimovsk, Zoran. Python - Moj Portal 3.0 - priručnik za programiranje od 5. do 8. razreda osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga, 2016 
 • Downey, Allen. Naučite Python, O'Reilly. Biblioteka IT Expert, 2014 
 • Vlašić, Zoran. Python. Zagreb: Školska knjiga, 2014 
 • Essert, Mario. Digitalni udžbenik Python - osnove - Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijek, 2007. 

~Nagrada Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu Metodičke preporuke, srpanj 2019. radi ostvarenja odgojno-obrazovnih ishoda iz predmetnog područja Informatike~

Zoran Hercigonja sudjelovao je u izradi metodičkog priručnika u sklopu školske reforme "Škola za život" 2019. godine. Tom prilikom sudjelovao je u doradi i dopuni priručnika izradom autorske Metodičke preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu iz nastavnog predmeta Informatike za što je nagrađen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.


Zoran Hercigonja nagrađen je nagradom Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 504 najuspješnija i najbolja odgojno-obrazovna djelatnika u 2019./2020. godini za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske


Zoran Hercigonja nagrađen je nagradom Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 511 najuspješnijih i najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u 2020./2021. godini za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske


~Simbolična nagrada Varaždinske županije za izrazit doprinos u odgojno-obrazovnom radu 2019./2020.~

Zoran Hercigonja nagrađen je zahvalnicom Varaždinske županije za izrazit doprinos u odgojno-obrazovnom radu u 2019./2020. godini.


~Simbolična nagrada Grada Varaždina za izrazit doprinos u odgojno-obrazovnom radu 2020./2021.~

Zoran Hercigonja nagrađen je zahvalnicom  Grada Varaždina za izrazit doprinos u odgojno-obrazovnom radu u 2020./2021. godini.


~Simbolična nagrada Općine Jalžabet za značajan doprinos u odgojno-obrazovnom radu 2020./2021.~

Zoran Hercigonja nagrađen je zahvalnicom Općine Jalžabet za značajan  doprinos u odgojno-obrazovnom radu u 2020./2021. godini.


~Simbolična nagrada Medicinske škole Varaždin za rad s ciljem unaprjeđenja rada škole 2020./2021.~

Zoran Hercigonja nagrađen je pohvalnicom Medicinske škole Varaždin za iskazano iznimano zalaganje i profesionalizam u radu s ciljem unaprjeđenja rada škole 2020./2021 godine.


~Simbolična nagrada V. osnovne škole Varaždin za rad s ciljem unaprjeđenja rada škole 2020./2021.~

Zoran Hercigonja nagrađen je pohvalnicom V. osnovne škole Varaždin za iskazano iznimano zalaganje i profesionalizam u radu s ciljem unaprjeđenja rada škole 2020./2021 godine


~Istaknuta mentorstva učenicima~

Mentorstvo učenicima na natjecanjima iz matematike (Festival matematike Varaždinske županije),  na kvizu znanja i kreativnosti (Čitanjem do zvijezda za srednje škole)-nacionalna razina  te županijskog natjecanja iz informatike.