Pedagoško-instruktivni rad
11

9

10

44

broj autorskih tiskanih knjiga

broj elektroničkih tečajeva na Loomen platformi

broj autorskih
e-knjiga

digitalni nastavni materijali na edutorij.e-skole.hrZoran Hercigonja u svojem pedagoškom radu, obnašao je različite uloge u nastavi i školi. Tako je radio kao nastavnik i učitelj informatike i računalstva, učitelj matematike, stručni suradnik školski knjižničar, administrator u tajništvu, voditelj smjene, koordinator projektnih aktivnosti, voditelj tima za kvalitetu, administrator e-dnevnika i e-matice, administrator resursa, administrator web stranice škole i drugih školskih aplikacija, razrednik, mentor studentima u obavljanju prakse te mentor učenicima na natjecanjima. 

Stručnu praksu obavljao je na nekoliko različitih osnovnoškolskih i srednjoškolskih institucija kako slijedi: II. osnovna škola Varaždin, VI. osnovna škola Varaždin, Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Elektrostrojarska škola Varaždin, Prva gimnazija Varaždin, VANIMA - varaždinska škola animiranog filma (filmsko kreativni studio). Pripravnički staž obavio je na Drugoj gimnaziji Varaždin,  a stručni ispit za nastavnika informatike i računalstva položio je na  V. gimnaziji Zagreb. 

Dosadašnje radno iskustvo stekao je radeći u različitim školama i programima od čega se ističu: Druga gimnazija Varaždin, Medicinska škola Varaždin, VII.osnovna škola Varaždin, V. osnovna škola Varaždin. Područja interesa su mu LMS sustavi u kojima ima podosta iskustva u Loomen sustavu te Microsoft Teams sustavu. Bavi se problematikom e-učenja te utjecaja e-sadržaja i  digitalnih medija na odgoj i razvoj djeteta. Autor je nekoliko stručnih tiskanih publikacija te pokretač, glavni i izvršni urednik pedagoškog časopisa Varaždinski učitelj. 

Sudjelovao je u prvom krugu izrade metodičkih preporuka u sklopu provođenja reforme školstva "Škola za život" za što je bio i nagrađen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. U školskoj godini 2019./2020. nagrađen je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 504 najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika na razini države. Autor je brojnih digitalnih i video materijala na stranicama Edutorija.  Također objavljuje na portalu Skole.hr. Autor je nekoliko Loomen tečajevaU školskoj godini 2020./2021. nagrađen je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 511 najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika na razini države. U školskoj godini 2021./2022. nagrađen je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 513 najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika na razini državeU školskoj godini 2022./2023. nagrađen je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 505 najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika na razini države.

Od 2023. godine temeljem odluke Agencije za odgoj i obrazovanje Zagreb, napredovao je u struci u zvanje profesor mentor informatike/računalstva.

***


Uloge i funkcije rada u školstvu 2015. - 2023.

UČENICI/STUDENTI

 1. Razrednik učenicima
 2. Mentor učenicima na natjecanjima
 3. Mentor studentu u odrađivanju školske prakse

VODITELJSTVO

 1. Voditelj tima za kvalitetu
 2. Voditelj smjene na razini škole
 3. Voditelj Loomen tečajeva

INFORMIRANJE I PODRŠKA

 1. Službenik za zaštitu podataka
 2. Stručnjak za tehničku podršku (STP tehničar)

ADMINISTRACIJA

 1. Administrator e-imenika
 2. Administrator resursa
 3. Administrator školske mrežne stranice

STRATEŠKE RADNE SKUPINE

 1. Član organizacijskog odbora Međunarodne sportsko-obrazovne konferencije
 2. Član radne skupine za izradu metodičke preporuke u sklopu izrade metodičkog priručnika.
 3. Osoba za promidžbu i vidljivost u sklopu projekta Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
 4. Član uže radne skupine za izradu strateškiih dokumenata Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin

KOORDINACIJA

 1. e-Škole Koordinator
 2. Koordinator natjecanja na školskoj razini "Natjecanja i smotre"
 3. Predsjednik upisnog povjerenstva SŠ
 4. Tehničko informatički koordinator konferencije
 5. Član školskog ispitnog povjerenstva na ispitima Državne mature

AUTORSKI RAD I PUBLICISTIKA

 1. Vanjski suradnik-predavač
 2. Urednik digitalnog časopisa za odgoj i obrazovanje
 3. Autor stručnih publikacija, metodičkih priručnika, knjiga, digitalnih nastavnih materijala


Za više informacija knjigama je moguće pristupiti preko kataloga gradske knjižnice i čitaonice Metel Ožegović u Varaždinu  na poveznici kao i u podstranici ovog web mjesta: znanstvena bibliografija.
 1. Osmišljen kutak za e-lektiru - Broj 15-16 / 27.04.2021 - str 24
 2. Prenamjena zidova u interaktivne zidne portale - Broj  17-18/11.05.2021 - str 24
 3. Učenje kroz realni kontekst i istraživački rad -  Broj 19-20 / 25.05.2021. - str 15
 4. Kritičko mišljenje - glavna zadaća medijskog odgoja -Broj 27-28/21.09.2021-str 16
 5. Izazovi rada u višekulturnom razrednom odjelu - Broj 33-34/1.11.2022.-str 16 i 17


Uređivanje školskih listovaISTAKNUT RAD NA UNAPRJEĐENJU KVALITETE SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA 

Razdoblje 2014./2015.

Član projektnog tima za nadogradnju sustava Moodle, izradu i implementaciju sadržaja na znanstveno-istraživačkom projektu "eLogoped-dizajn i vrednovanje online logopedskih terapija – Fakultet organizacije i informatike Varaždin [poveznica]

Razdoblje 2017./2019.

Član programsko-organizacijskog odbora Međunarodne odgojno-obrazovne konferencije u ulozi tehničko informatičkog koordinatora – Druga gimnazija Varaždin uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja [poveznica]

Razdoblje 2017./2018.

Član radne skupine na pilot projektu "Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija" u ulozi voditelja tima za kvalitetu – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje Zagreb  [poveznica]

Razdoblje 2019.

Radna skupina za dopunu metodičkog priručnika u sklopu projekta "Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme" u ulozi autora metodičkog priručnika – Ministarstvo znanosti i obrazovanja [poveznica]

Razdoblje 2020./2021.

Osoba za promidžbu i vidljivost u okviru projekta "Rekonstrukcija i dogradnja regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin" – Medicinska škola Varaždin, Varaždinska županija [poveznica]

Razdoblje 2022.

eŠkole koordinator na projektu "Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće-II. faza – Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet [poveznica]

Razdoblje 2023.

Član uže radne skupine za izradu strateških dokumenata RCK u sklopu projekta "Uspostava regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin UP.03.3.1.04.0004. - Medicinska škola Varaždin, Varaždinska županija   [poveznica]

Razdoblje 2023.

Stručnjak za tehničku podršku (STP) u drugoj fazi programa "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće" – Hrvatska akademska i istraživačka mreža-Carnet, Varaždinska županija, Medicinska škola Varaždin [poveznica]


Podrška i rad na kvaliteti sustava odgoja i obrazovanja Republike HrvatskeČlanstva u međunarodnim udrugama i  zajednicama za obrazovanje 


Global Friends Club-GFC je globalna platforma za umrežavanje na kojoj se zajedno radi na obrazovanju, postizanju mira, solidarnosti i prijateljskih odnosa.

www.facebook.com/Global-Friends-Club-GFC-112072927978711/

Global Education Network-GEN je globalna  potpuno neprofitna, nepolitička, volonterska i uslužna organizacija. Pokrenuta je  s velikim ciljem jačanja  veza među zemljama diljem svijeta, razvijanja njihovih vještina kroz obrazovanje i prijateljstvo, te suradničke uloge u provedbi SDG4.

 https://www.facebook.com/106357751670970/posts/310103651296378/


World Educators' Network je profesionalna mreža edukatora koji rade u obrazovnim institucijama u Indiji i inozemstvu. Ova grupa namjerava služiti kao platforma za dijeljenje. Prilika za dijeljenje ideja, resursa, informacija, briga, problema i rješenja za dobrobit svih članova.  

https://www.facebook.com/groups/worldeducatorsnetwork/about


Zastupljenost u programima cjeloživotnog obrazovanja


Materijal možete pregledati ovdje

Stručna knjiga PRIMJERI PISANIH PRIPREMA ZA IZVEDBU NASTAVNOG SATA IZ METODIKE NASTAVE INFORMATIKE ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE, Varaždin: Vlastita naklada autora, 2017.  autora Zorana Hercigonje iz osposobljavanja za metodičku pripremu nastavnog sata iz metodike nastave informatike u srednjoj i osnovnoj školi zastupljena je u programu cjeloživotnog učenja kojeg je osmislio, pokrenuo i osigurao Filozofski fakultet u OsijekuLiteratura iz elaborata programa cjeloživotnog učenja "Python, računalno razmišljanje i programiranje (stranica 30):

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) 

 • CARNET-Hrvatska akademska i istraživačka mreža, URL: www.carnet.hr 
 • Cjelovita kurikularna reforma, URL: https://www.kurikulum.hr/ 
 • Časopisi BUG, ENTER, VIDI, PCChip i dr. 
 • Divjak, Blaženka i suradnici. Ishodi učenja u visokom školstvu, Varaždin: TIVA tiskara, 2008. 
 • ECDL-European Computer Driving Licence, URL: www.ecdl.com 
 • Hercigonja, Zoran. PRIMJERI PISANIH PRIPREMA ZA IZVEDBU NASTAVNOG SATA IZ METODIKE NASTAVE INFORMATIKE ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE, Varaždin: Vlastita naklada autora, 2017. 
 • HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR - Uvod u kvalifikacije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Zagreb, 2009. 
 • Hrvatski savez informatičara, URL: www.hsin.hr 
 • Hrvatsko društvo za promicanje informatičkog obrazovanja, URL: www.hdpio.hr 
 • Hržica, Viktorija. Priručnik za polaganje stručnoga ispita - Informatika, Osijek: Agencija za odgoj i obrazovanje-podružnica Osijek, 2011. 
 • Kiš, M. . Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski informatički rječnik. Zagreb: Naklada Ljevak, 2000. 
 • SRCE-Sveučilišni računalni centar, URL: www.srce.hr


Materijal možete pregledati ovdje.

Stručna knjiga sa zbirkom zadataka UVOD U PROGRAMSKI JEZIK PYTHON, Varaždin: TIVA Tiskara Varaždin, 2018 autora Zorana Hercigonje iz područja programiranja u programskom jeziku Python zastupljena je u programu cjeloživotnog učenja primarno namijenjenom osnovnoškolskim i srednjoškolskim nastavnicima kojeg je osmislio, pokrenuo i osigurao Filozofski fakultet u Osijeku.

Literatura iz elaborata programa cjeloživotnog učenja "Python, računalno razmišljanje i programiranje (stranica 8):

1. 9. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) 

 • Budin, Leo; Brođanac, Predrag; Markučič, Zlatka; Perić, Smiljana; Škvorc, Dejan; Babić, Magdalena. Računalno razmišljanje i programiranje u Pythonu, Zagreb: Element d.o.o., 2017 (prirucnik) 
 • Nastavni materijali koje sastavlja izvođač 

1. 10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)


Nagrade i priznanja


~Nagrada Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu Metodičke preporuke, srpanj 2019. radi ostvarenja odgojno-obrazovnih ishoda iz predmetnog područja Informatike~

Zoran Hercigonja sudjelovao je u izradi i dopuni metodičkog priručnika u sklopu školske reforme "Škola za život" 2019. godine. Tom prilikom sudjelovao je u prvom krugu izrade metodičkih preporuka, izradom autorske Metodičke preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda novih predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu iz nastavnog predmeta Informatike za što je nagrađen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.


Zoran Hercigonja nagrađen je nagradom Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 504 najuspješnija i najbolja odgojno-obrazovna djelatnika u 2020. godini za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske


Zoran Hercigonja nagrađen je nagradom Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 511 najuspješnijih i najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u 2021. godini za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske


Zoran Hercigonja nagrađen je nagradom Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 513 najuspješnijih i najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u 2022. godini za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske


Zoran Hercigonja nagrađen je nagradom Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 505 najuspješnijih i najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u 2023. godini za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske


~Nagrada Općine Jalžabet za doprinos ugledu i promociji Općine u zemlji i svijetu 2023.~

Povodom dana Općine Jalžabet, Zoran Hercigonja primio je nagradu za izniman doprinos ugledu i promociji Općine u zemlji i svijetu u 2023. godini


~Odluka Agencije za odgoj i obrazovanje o napredovanju u zvanje profesor mentor informatike/računalstva~


~Simbolična nagrada Varaždinske županije za izrazit doprinos u odgojno-obrazovnom radu 2020.~

Zoran Hercigonja nagrađen je zahvalnicom Varaždinske županije za izrazit doprinos u odgojno-obrazovnom radu u 2020. godini.


~Simbolična nagrada Grada Varaždina za izrazit doprinos u odgojno-obrazovnom radu 2021.~

Zoran Hercigonja nagrađen je zahvalnicom  Grada Varaždina za izrazit doprinos u odgojno-obrazovnom radu u 2021. godini.


~Simbolične nagrade Varaždinske županije za županijsko natjecanje iz informatike ~

Zoran Hercigonja nagrađen je Zahvalnicom Varaždinske županije  za vrstan rad s učenicima, potporu i uspješno sudjelovanje na županijskom natjecanju iz informatike 2021. i 2022. godine


~Simbolična nagrada Općine Jalžabet za značajan doprinos u odgojno-obrazovnom radu 2021.~

Zoran Hercigonja nagrađen je zahvalnicom Općine Jalžabet za značajan  doprinos u odgojno-obrazovnom radu u 2021. godini.


~Simbolična nagrada Grada Varaždina za iznimne rezulate na natjecanjima u školskoj godini 2021./2022.~

Zoran Hercigonja nagrađen je Priznanjem  Grada Varaždina  za iznimne rezultate na natjecanjima u školskoj godini 2021./2022.


~Simbolična nagrada Medicinske škole Varaždin za rad s ciljem unaprjeđenja rada škole 2021.~

Zoran Hercigonja nagrađen je pohvalnicom Medicinske škole Varaždin za iskazano iznimno zalaganje i profesionalizam u radu s ciljem unaprjeđenja rada škole 2021. godine.


~Simbolične nagrade V. osnovne škole Varaždin za rad s ciljem unaprjeđenja rada škole.~

Zoran Hercigonja nagrađen je pohvalnicom V. osnovne škole Varaždin za iskazano iznimno zalaganje i profesionalizam u radu s ciljem unaprjeđenja rada škole 2021.  i 2022. godineProgram podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH te Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Istaknuta mentorstva učenicima


Mentorstvo učenicima na natjecanjima:

 • Matematika - "Festival matematike Varaždinske županije" - županijska razina - osnovne škole
 • Kviz znanja i kreativnosti - "Čitanjem do zvijezda za srednje škole" - nacionalna razina - srednje škole
 • Informatika - "Infokup-natjecanje iz informatike" - županijska razina - osnovne škole
 • Informatika-"Online natjecanje Djevojčice u Informatici - državna razina - osnovne škole

Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti