Pedagoško-instruktivni rad
10

9

10

44

broj autorskih tiskanih knjiga

broj elektroničkih tečajeva na Loomen platformi

broj autorskih
e-knjiga

digitalni nastavni materijali na edutorij.e-skole.hrZoran Hercigonja u svojem pedagoškom radu, obnašao je različite uloge u nastavi i školi. Tako je radio kao nastavnik i učitelj informatike i računalstva, učitelj matematike, stručni suradnik školski knjižničar, administrator u tajništvu, voditelj smjene, koordinator projektnih aktivnosti, voditelj tima za kvalitetu, administrator e-dnevnika i e-matice, administrator resursa, administrator web stranice škole i drugih školskih aplikacija, razrednik, mentor studentima u obavljanju prakse te mentor učenicima na natjecanjima. 

Stručnu praksu obavljao je na nekoliko različitih osnovnoškolskih i srednjoškolskih institucija kako slijedi: II. osnovna škola Varaždin, VI. osnovna škola Varaždin, Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Elektrostrojarska škola Varaždin, Prva gimnazija Varaždin, VANIMA - varaždinska škola animiranog filma (filmsko kreativni studio). Pripravnički staž obavio je na Drugoj gimnaziji Varaždin,  a stručni ispit za nastavnika informatike i računalstva položio je na  V. gimnaziji Zagreb. 

Dosadašnje radno iskustvo stekao je radeći u različitim školama i programima od čega se ističu: Druga gimnazija Varaždin, Medicinska škola Varaždin, VII.osnovna škola Varaždin, V. osnovna škola Varaždin. Područja interesa su mu LMS sustavi u kojima ima podosta iskustva u Loomen sustavu te Microsoft Teams sustavu. Bavi se problematikom e-učenja te utjecaja e-sadržaja i  digitalnih medija na odgoj i razvoj djeteta. Autor je nekoliko stručnih tiskanih publikacija te pokretač, glavni i izvršni urednik pedagoškog časopisa Varaždinski učitelj. 

Sudjelovao je u prvom krugu izrade metodičkih preporuka u sklopu provođenja reforme školstva "Škola za život" za što je bio i nagrađen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. U školskoj godini 2019./2020. nagrađen je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 504 najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika na razini države. Autor je brojnih digitalnih i video materijala na stranicama Edutorija.  Također objavljuje na portalu Skole.hr. Autor je nekoliko Loomen tečajevaU školskoj godini 2020./2021. nagrađen je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 511 najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika na razini države. U školskoj godini 2021./2022. nagrađen je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 513 najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika na razini države.

***


Poznavanje rada u školskim, administrativnim  i projektnim aplikacijama
Za više informacija knjigama je moguće pristupiti preko kataloga gradske knjižnice i čitaonice Metel Ožegović u Varaždinu  na poveznici kao i u podstranici ovog web mjesta: znanstvena bibliografija.
 1. Osmišljen kutak za e-lektiru - Broj 15-16 / 27.04.2021 - str 24
 2. Prenamjena zidova u interaktivne zidne portale - Broj  17-18/11.05.2021 - str 24
 3. Učenje kroz realni kontekst i istraživački rad -  Broj 19-20 / 25.05.2021. - str 15
 4. Kritičko mišljenje - glavna zadaća medijskog odgoja -Broj 27-28/21.09.2021-str 16
 5. Izazovi rada u višekulturnom razrednom odjelu - Broj 33-34/1.11.2022.-str 16 i 17

Uređivanje školskih listovaRad na razvoju i unaprjeđenju kvalitete sustava odgoja i obrazovanja Republike HrvatskeČlanstva u međunarodnim udrugama i  zajednicama za obrazovanje 


Global Friends Club-GFC je globalna platforma za umrežavanje na kojoj se zajedno radi na obrazovanju, postizanju mira, solidarnosti i prijateljskih odnosa.

www.facebook.com/Global-Friends-Club-GFC-112072927978711/

Global Education Network-GEN je globalna  potpuno neprofitna, nepolitička, volonterska i uslužna organizacija. Pokrenuta je  s velikim ciljem jačanja  veza među zemljama diljem svijeta, razvijanja njihovih vještina kroz obrazovanje i prijateljstvo, te suradničke uloge u provedbi SDG4.

 https://www.facebook.com/106357751670970/posts/310103651296378/


World Educators' Network je profesionalna mreža edukatora koji rade u obrazovnim institucijama u Indiji i inozemstvu. Ova grupa namjerava služiti kao platforma za dijeljenje. Prilika za dijeljenje ideja, resursa, informacija, briga, problema i rješenja za dobrobit svih članova.  

https://www.facebook.com/groups/worldeducatorsnetwork/about


Zastupljenost u programima cjeloživotnog obrazovanja


Materijal možete pregledati ovdje

Stručna knjiga PRIMJERI PISANIH PRIPREMA ZA IZVEDBU NASTAVNOG SATA IZ METODIKE NASTAVE INFORMATIKE ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE, Varaždin: Vlastita naklada autora, 2017.  autora Zorana Hercigonje iz osposobljavanja za metodičku pripremu nastavnog sata iz metodike nastave informatike u srednjoj i osnovnoj školi zastupljena je u programu cjeloživotnog učenja kojeg je osmislio, pokrenuo i osigurao Filozofski fakultet u OsijekuLiteratura iz elaborata programa cjeloživotnog učenja "Python, računalno razmišljanje i programiranje (stranica 30):

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) 

 • CARNET-Hrvatska akademska i istraživačka mreža, URL: www.carnet.hr 
 • Cjelovita kurikularna reforma, URL: https://www.kurikulum.hr/ 
 • Časopisi BUG, ENTER, VIDI, PCChip i dr. 
 • Divjak, Blaženka i suradnici. Ishodi učenja u visokom školstvu, Varaždin: TIVA tiskara, 2008. 
 • ECDL-European Computer Driving Licence, URL: www.ecdl.com 
 • Hercigonja, Zoran. PRIMJERI PISANIH PRIPREMA ZA IZVEDBU NASTAVNOG SATA IZ METODIKE NASTAVE INFORMATIKE ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE, Varaždin: Vlastita naklada autora, 2017. 
 • HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR - Uvod u kvalifikacije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Zagreb, 2009. 
 • Hrvatski savez informatičara, URL: www.hsin.hr 
 • Hrvatsko društvo za promicanje informatičkog obrazovanja, URL: www.hdpio.hr 
 • Hržica, Viktorija. Priručnik za polaganje stručnoga ispita - Informatika, Osijek: Agencija za odgoj i obrazovanje-podružnica Osijek, 2011. 
 • Kiš, M. . Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski informatički rječnik. Zagreb: Naklada Ljevak, 2000. 
 • SRCE-Sveučilišni računalni centar, URL: www.srce.hr


Materijal možete pregledati ovdje.

Stručna knjiga sa zbirkom zadataka UVOD U PROGRAMSKI JEZIK PYTHON, Varaždin: TIVA Tiskara Varaždin, 2018 autora Zorana Hercigonje iz područja programiranja u programskom jeziku Python zastupljena je u programu cjeloživotnog učenja primarno namijenjenom osnovnoškolskim i srednjoškolskim nastavnicima kojeg je osmislio, pokrenuo i osigurao Filozofski fakultet u Osijeku.

Literatura iz elaborata programa cjeloživotnog učenja "Python, računalno razmišljanje i programiranje (stranica 8):

1. 9. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) 

 • Budin, Leo; Brođanac, Predrag; Markučič, Zlatka; Perić, Smiljana; Škvorc, Dejan; Babić, Magdalena. Računalno razmišljanje i programiranje u Pythonu, Zagreb: Element d.o.o., 2017 (prirucnik) 
 • Nastavni materijali koje sastavlja izvođač 

1. 10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)


Nagrade i priznanja


~Nagrada Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu Metodičke preporuke, srpanj 2019. radi ostvarenja odgojno-obrazovnih ishoda iz predmetnog područja Informatike~

Zoran Hercigonja sudjelovao je u izradi i dopuni metodičkog priručnika u sklopu školske reforme "Škola za život" 2019. godine. Tom prilikom sudjelovao je u prvom krugu izrade metodičkih preporuka, izradom autorske Metodičke preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda novih predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu iz nastavnog predmeta Informatike za što je nagrađen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.


Zoran Hercigonja nagrađen je nagradom Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 504 najuspješnija i najbolja odgojno-obrazovna djelatnika u 2020. godini za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske


Zoran Hercigonja nagrađen je nagradom Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 511 najuspješnijih i najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u 2021. godini za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske


Zoran Hercigonja nagrađen je nagradom Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 513 najuspješnijih i najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u 2022. godini za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske


~Simbolična nagrada Varaždinske županije za izrazit doprinos u odgojno-obrazovnom radu 2020.~

Zoran Hercigonja nagrađen je zahvalnicom Varaždinske županije za izrazit doprinos u odgojno-obrazovnom radu u 2020. godini.


~Simbolična nagrada Grada Varaždina za izrazit doprinos u odgojno-obrazovnom radu 2021.~

Zoran Hercigonja nagrađen je zahvalnicom  Grada Varaždina za izrazit doprinos u odgojno-obrazovnom radu u 2021. godini.


~Simbolične nagrade Varaždinske županije za županijsko natjecanje iz informatike ~

Zoran Hercigonja nagrađen je Zahvalnicom Varaždinske županije  za vrstan rad s učenicima, potporu i uspješno sudjelovanje na županijskom natjecanju iz informatike 2021. i 2022. godine


~Simbolična nagrada Općine Jalžabet za značajan doprinos u odgojno-obrazovnom radu 2021.~

Zoran Hercigonja nagrađen je zahvalnicom Općine Jalžabet za značajan  doprinos u odgojno-obrazovnom radu u 2021. godini.


~Simbolična nagrada Grada Varaždina za iznimne rezulate na natjecanjima u školskoj godini 2021./2022.~

Zoran Hercigonja nagrađen je Priznanjem  Grada Varaždina  za iznimne rezultate na natjecanjima u školskoj godini 2021./2022.


~Simbolična nagrada Medicinske škole Varaždin za rad s ciljem unaprjeđenja rada škole 2021.~

Zoran Hercigonja nagrađen je pohvalnicom Medicinske škole Varaždin za iskazano iznimno zalaganje i profesionalizam u radu s ciljem unaprjeđenja rada škole 2021. godine.


~Simbolične nagrade V. osnovne škole Varaždin za rad s ciljem unaprjeđenja rada škole.~

Zoran Hercigonja nagrađen je pohvalnicom V. osnovne škole Varaždin za iskazano iznimno zalaganje i profesionalizam u radu s ciljem unaprjeđenja rada škole 2021.  i 2022. godineIstaknuta mentorstva učenicima


Mentorstvo učenicima na natjecanjima:

 • Matematika - "Festival matematike Varaždinske županije" - županijska razina - osnovne škole
 • Kviz znanja i kreativnosti - "Čitanjem do zvijezda za srednje škole" - nacionalna razina - srednje škole
 • Informatika - "Infokup-natjecanje iz informatike" - županijska razina - osnovne škole

Izradite web-stranice besplatno!