Digitalni nastavni materijali

Digitalni nastavni materijali

Portal www.skole.hr-digitalni nastavni materijali

1. Programiranje u Pythonu - Zbirka riješenih i pojašnjenih zadataka u programskom jeziku Python za učenike drugog razreda srednje škole