Projekti

Projekti

1. Projekt:  MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA 2010. godine

  • Upravljanje i poboljšanje poslovnih procesa  za službu: Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija (DDD) Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. 

2. Projekt: Projektiranje informacijskog sustava  2011. godine

  • Izrada i projektiranje  informacijskog sustava društva za proizvodnju ljevanih proizvoda Metalske industrije Varaždin 

3. Projekt: PutniNalozi.NET-Nastavnici 2012. godine

  • Na projektu "PutniNalozi.NET - Nastavnici" razvijala se aplikacija čija je osnovna svrha funkcionalnosti bila potpora pri sastavljanju putnih naloga od strane nastavnika, dekana, tajnice dekana, ručunovodstvenog službenika te prodekana za poslovanje. Bile su obuhvaćene sve aktivnosti kao na primjer: provjera opravdanosti zahtjeva, odbitak zahtjeva, kreiranja novog putnog naloga, njegovo odobrenje, dostava nastavniku, popunjavanje izvještaja s putovanja, specifikacija troškova, dostava u računovodstvo, obračun i provjera troškova, isplata i potpis  

4. Projekt: Predviđanje brojnosti kriminala u zajednici 2012. godine

  • Nad odabranim skupom podataka od 1994 instance i  128 atributa koristeći metode: linearna regresija, metoda neuralnih mreža i metoda stabla odlučivanja te metoda klasifikacije alata WEKA 3.6.5., predviđao se postotak kriminalnih radnji u tekućoj (2012.) godini. Ujedno su se utvrđivale  točne varijable koje povećavanju postotak nesigurnosti zajednice i kriminala.

5. Projekt: e-logoped financiran od Zaklade Adris  2014. godine

  • Rad na dizajnu i vrednovanju sustava za online logopedske terapije na poznatom projektu "e-Logoped" financiranom od Zaklade Adris; voditelj Dr.sc. Dijana Plantak Vukovac.
  • poveznica na projekt

6. Projekt: Detekcija plagijata upotrebom dodataka u sustavu Moodle  2015. godine

  • Projekt je bio provedeno istraživanje u sklopu magistarske radnje. Temeljio se na istraživanju, testiranju, usporedbi te utvrđivanju karakteristika 8 softvera za detekciju plagijata uključenih u sustav za elektroničko učenje: Moodle.

7. Projekt: Međunarodna sportsko-obrazovna konferencija započeta 2016. godine

  • Sudjelovanje u organizaciji  Međunarodne sportsko-obrazovne konferencije kao projekta Druge gimnazije Varaždin  započetog  2016 godine. 
  • Konferencija je sufinancirana od strane Ministarstva znanost i obrazovanja Republike Hrvatske u sklopu Natječaja za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola sa školama iz europskih zemalja koje ne sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje. Poslovi: Sukreiranje programa konferencije. Rad na poslovima izrade i dizajna konferencijskih materijala, potvrda i zahvalnica, izrada logotipa, službene e-mail adrese i web stranice konferencije, organizacija prostora održavanja konferencije, zaprimanje radova učesnika konferencije, izrada arhive konferencije, pakiranje i uručivanje konferencijskih materijala, tehničko informatička koordinacija tijekom provedbe same konferencije

8. Projekt: 1. Stručni skup za Građanski odgoj i obrazovanje nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja Varaždinske i Zagrebačke županije 2016. godine

  • Prisustvovao i sudjelovao na I. stručnom skupu Županijskog stručnog vijeća srednjih škola za Građanski odgoj i obrazovanje nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja Varaždinske i Zagrebačke županije održanom 16.11.2016. u Palači Varaždinske županije u Varaždinu sa statusom informatičke podrške na poslovima diseminacije sadržaja stručnog skupa, ažuriranja popisa sudionika, legitimiranja sudionika te pripreme opreme i prostora za izvođenje nastupnih predavanja.

9. Razredni projekt na VII. Osnovnoj školi Varaždin "Profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika" 2017. godine

Ciljevi i svrha projekta: Razvijati učenikove mogućnosti za donošenje kvalitetnih životnih odluka vezanih uz izbor obrazovanja. Poseban naglasak stavlja se na sposobnosti, vještine, interese i motivaciju učenika, kao i na mogućnosti nastavka obrazovanja u pojedinoj regiji.


Član povjerenstva za provedbu projekta. Na poslovima: sukreiranja plana i programa projekta, izrade logotipa,  dizajn i izrada plakata, brošura, prikupljanje podataka, kreiranje e-ankete, obrada podataka, oglašavanje rezultata.


11. Pilot projekt NCVVO-a "Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i Gimnazija"

Na poslovima koordinatora projekta na razini škole. Poslovi uključuju sazivanje sastanaka, susreti s vanjskim vrednovateljima, provedba anketa, komunikacija s NCVVO i popunjavanje e-obrazaca.


Na poslovima koordinatora za informatičku i tehničku podršku, dizajn, izradu i pripremu projektne dokumentacije i promotivnih materijala.