Projekti

Projekti


~Projekti na međunarodnoj razini~


1. Projekt: Međunarodna sportsko-obrazovna konferencija  2016. - 2018. godine

 • Sudjelovanje u organizaciji Međunarodne sportsko-obrazovne konferencije kao projekta Druge gimnazije Varaždin započetog 2016. godine na poslovima sukreatora programa konferencije, tehničko-informatičkog koordinatora, dizajnera konferencijskih materijala, loga, plakata, potvrda i zahvalnica, na poslovima izrade i održavanja web stranice konferencije. Konferencija je sufinancirana od strane Ministarstva znanost i obrazovanja Republike Hrvatske u sklopu Natječaja za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola sa školama iz europskih zemalja koje ne sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje. 

2.Projekt: TRADICIJOM I PODUZETNIŠTVOM JAČAMO IDENTITET HRVATA-projekt Druge gimnazije Varaždin 2018./2019.

 • Na poslovima koordinatora za informatičku i tehničku podršku, dizajn, izradu i pripremu projektne dokumentacije i promotivnih materijala

3.Projekt:  Erasmus+ SkillsUp projekt 2019. godine

 • Na poslovima voditelja radionice "Izrada Europass CV" na engleskom jeziku te na poslovima moderatora dijela projektnih aktivnosti

~Projekti na  državnoj i regionalnoj razini~


1. Projekt: e-logoped financiran od Zaklade Adris  2014. godine

 • Rad na dizajnu i vrednovanju sustava za online logopedske terapije na poznatom projektu  
 • "e-Logoped" financiranom od Zaklade Adris; voditelj Dr.sc. Dijana Plantak Vukovac.
2.Pilot projekt NCVVO-a "Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i Gimnazija" 2018. godine
 • Na poslovima voditelja Tima za kvalitetu na razini škole. Poslovi uključuju sazivanje sastanaka, susreti s vanjskim vrednovateljima, provedba anketa, komunikacija s NCVVO i popunjavanje e-obrazaca.

3. Projekt: Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme 2019. godine

 • Sudjelovao autorskom metodičkom preporukom iz područja nastave informatike u izradi i dopunjavanju digitalnog Metodičkog priručnika za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu u sklopu kurikularne reforme "Škola za život"
 • Poveznica na medije: Varazdinski.hr 

4. Projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin K.K.09.1.01. 0007 2020. do 2021.

 • Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin - projekt od strateške važnosti iz područja edukacije zdravstvenih djelatnika za RH pa i šire regije zapadne Europe. Obuhvaća rekonstrukciju postojeće zgrade škole u vidu transformiranja u visokosofisticirane laboratorije, učionice i kabinete, dogradnju još jedne zgrade za potrebe fizikalne medicine i terapije te dvorane posebno opremljene za rad s djecom s neurosenzomotoričkim poteškoćama.
 • Na poslovima asistenta / administratora projekta
 • Za naše male genijalce je projekt koji Hrvatska elektroprivreda d.d. organizira od 2015. godine. HEP donacijom računalne opreme, onim osnovnim školama kojima je to potrebno, želi poboljšati uvjete održavanja nastave i učenja te potaknuti razvoj kreativnog mišljenja. 
 • Sudjelovao kao koordinator radne skupine na razini škole za organizaciju i provođenje projektnih aktivnosti 

6.Projekt: e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće"  (e-Škole II.faza)

 • Suradnik na  propisanim aktivnostima II. fazom projekta e-Škole s doprinosom realizacije rezultata projektnih aktivnosti  na razini školske institucije.

7.Projekt: 5. Dani medijske pismenosti 2022., pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva kulture i medija, a u organizaciji Agencije za elektroničke medije i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku


~Projekti na školskoj razini~


  1. Autorski  projekt na VII. Osnovnoj školi Varaždin "Profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika" 2017. godine

  • Ciljevi i svrha projekta: Razvijati učenikove mogućnosti za donošenje kvalitetnih životnih odluka vezanih uz izbor obrazovanja. Poseban naglasak stavlja se na sposobnosti, vještine, interese i motivaciju učenika, kao i na mogućnosti nastavka obrazovanja u pojedinoj regiji.

  2.Projekt:  Školski dvogodišnji projekt na VII. OŠ Varaždin- "Prehranom i kretanjem do zdravlja" 2018. godine 

  • Član povjerenstva za provedbu projekta. Na poslovima: sukreiranja plana i programa projekta, izrade logotipa, dizajn i izrada plakata, brošura, prikupljanje podataka, kreiranje e-ankete, obrada podataka, oglašavanje rezultata.

  3.Projekt: kola za sve"-projekt humanitarnog karaktera 2021. godine

  • Cilj i svrha projekta: Pomoći učenicima osnovnih škola pogođenih potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji prikupljanjem donacija u vidu školskih torbi ili ruksaka s potrebnim osnovnim priborom za rad i učenje. Projekt je održan u suradnji V. osnovne škole sa školom OŠ Mato Lovrak iz Petrinje.

4. Projekt: Čarobna osmica - projekt II. Osnovne škole Varaždin verificiran od strane Ministarstva uz sufinanciranje Grada Varaždina

 • Sudionik projektnih aktivnosti na razini  škole od 2021. do 2023. godine

5.Projekt: Večer matematike

 • Sudionik projektnih aktivnosti na razini škole 01.12.2022.

~Autorski projekti koji su konkurirali na natječajima za dobivanje bespovratnih sredstava~


1. Autorski projekt: Metodika e-obrazovanja u osnovnim školama kao odgovor na kvalitetu obrazovanja u uvjetima COVID - 19  2021. godine

 • Natječaj programa Erasmus+, razina aktivnosti KA210-SCH - Small-scale partnerships in school education
 • Ciljevi koje projekt želi postići su: 1. Ostvarenje suradnje s partnerskim školama radi dobivanja boljeg uvida u problematiku e-obrazovanja; 2. Postizanje optimalne kvalitete obrazovanja u uvjetima primjene nastave na daljinu (e-obrazovanja); 3. Poticanje samostalnosti i odgovornosti učenika tijekom e-obrazovanja; 4. Metodička priprema i profesionalno usmjeravanje učitelja u uvjetima e-obrazovanja; 5.Podrška i savjetovanje roditelja i pomoćnika u nastavi na daljinu; 6.Organizacija e-obrazovanja u uvjetima COVID-19
 • Više informacija o projektu dostupno je u prijavnom obrascu koji možete preuzeti ovdje.
 • Agencija za mobilnost i programe EU projekt je stavila na rezervnu listu projekata u 2021. godini.

2.Autorski projekt:  Rano usvajanje transverzalnih kompetencija 2021. godine

 • Natječaj Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja  fondacije Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te Liechtenstein Norway Grants 
 • GLAVNI CILJ projekta je omogućiti rano usvajanje poželjnih transverzalnih kompetencija u djece osnovne škole te ih pripremiti za daljnje obrazovanje i proširivanje znanja u skladu s potrebama tržišta rada i zahtjevima budućnosti. SVRHA projekta je osposobiti učitelje osnovne škole i stručne suradnike za dugotrajno i kvalitetno osposobljavanje učenika u skladu s dinamičnim zahtjevima i potrebama tržišta rada kako bi se učenicima osiguralo što jednostavnije i brže uključivanje u moderne koncepte tržišta rada.
 • Više informacija o projektu dostupno je u prijavnom obrascu koji možete preuzeti ovdje.

3.Autorski projekt: COVID GENERACIJA-generacijski skok u novu kulturu življenja 2022. godine

 • Natječaj Europske komisije koja je objavila je Poziv za prijavu projekata na temu Bratimljenje gradova (Town-Twinning and Networks of Towns (CERV-2022-CITIZENS-TOWN) s krajnjim rokom prijave do 24. ožujka 2022. godine do 17:00 sati 
 • Ciljevi: Temeljni cilj je poticanje suradnje između gradova, razvoj i razmjena najboljih praksi između školskih institucija, organizacija civilnog društva i javne vlasti. Stvaranje svojevrsnog "memorijala" za podizanje svijesti, prikupljanje podataka i savjetovanje na razini lokalne zajednice Podrška i savjetovanje u daljnjem životu i radu u uvjetima izazvanim pandemijom COVID-19

 • Više informacija o projektu dostupno je u prijavnom obrascu koji možete preuzeti ovdje.


Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti