~Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.~

Zoran Hercigonja, rođen je 13.04.1990. godine u Varaždinu

Osnovnu školu "Petar Zrinski  završio je 2005. godine u Jalžabetu. 

Iste godine upisuje Elektrostrojarsku školu Varaždin , smjer "Tehničar za računalstvo" i uspješno položenom maturom završava 2009. godine. 


Daljnje školovanje nastavlja na  Fakultetu organizacije i informatike Varaždin  2009. godine. 

Preddiplomski studij "Informacijski sustavi" završava 2013. godine s temom "Pregovaranje u interkulturalnom okruženju" , pod mentorstvom izv. prof. dr.sc. Violete Vidaček Hainš

Diplomski studij za informatičare usmjerenja "Informatika u obrazovanju" završava 2015. godine s velikom pohvalom (Magna cum laude) i temom "Detekcija plagijata upotrebom dodataka za Moodle" . pod mentorstvom  doc.dr.sc. Dijane Plantak Vukovac.

Akademske godine 2013/2014. dobiva dekanovu nagradu za najboljeg studenta diplomskog studija informatike. Pripravnički staž obavlja na Drugoj gimnaziji Varaždin u razdoblju između 2015. i 2016. godine. 


Državno-stručni ispit za nastavnika informatike uspješno polaže na  V. gimnaziji Zagreb  2017. godine pred komisijom: doc.dr.sc. Predrag Pale., Saida Deljac Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike, Predrag Brođanac, prof.  (mentor)


Od 2016. godine,  član je programskog odbora te tehničko-informatički koordinator (organizator-administrator) Međunarodne sportsko-obrazovne konferencije koja se održava krajem kolovoza na Drugoj gimnaziji Varaždin. Radi na poslovima osmišljavanja i sukreiranja programa konferencije te kreiranja konferencijskih materijala, brošura, potvrda i zahvalnica  kao i poslovima infomatičko-tehničke podrške tijekom trajanja same konferencije. Uz navedene dužnosti redovito ažurira i uređuje službenu web stranicu konferencije čiji je ujedno i kreator.  


Godine 2017. završio je online tečajeve iz područja cjeloživotnog učenja na teme prijavljivanja i vođenja međunarodnih projekata te tečajeve različitih tematika nastalih u okviru međunarodnih projekata na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu: Zaštita intelektualnog vlasništva, Eureka, LLP-transverzalni program, Horizont 2020.   


Piše i objavljuje znanstvene i stručne radove u zbornicima i časopisima: Zbornik Veleučilišta Šibenik, International Journal of Digital Technology and Economy, Pogled kroz prozor-digitalni časopis za obrazovne stručnjake, Zbornik konferencije CUC, Konferencija CECIIS. Autor je deset(10) elektroničkih knjiga registriranih u Nacionalnoj Sveučilišnoj knjižnici Zagreb od čega tri zbirke zadataka iz programiranja, dva priručnika iz baza podataka, stručne priručnike iz područja pedagogije, didaktike, metodike nastave informatike, računalne detekcije plagijata.  Sadržaj svih knjiga, dostupan je u Hrvatskom arhivu web-a (HAW). 

Na portalu www.skole.hr objavljuje digitalne nastavne materijale vezane uz nastavu informatike. Autor je četiri  tiskane stručne knjige i priručnika: Poslovni pregovori u interkulturalnom okruženju  Uvod u programski jezik Python, Utjecaj medija na odgoj djeteta i Emocionalna inteligencija u odgoju i obrazovanju .

Osnivač  je te glavni i izvršni urednik web časopisa za odgoj i obrazovanje Varaždinski učitelj-digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje.Kontakt