~Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.~


Zoran Hercigonja, rođen je 13.04.1990. godine u Varaždinu. 

Osnovnu školu "Petar Zrinski "  završio je 2005. godine u Jalžabetu. Srednju Elektrostrojarsku školu Varaždin, smjer "Tehničar za računalstvo"  završava 2009. godine. 


Daljnje školovanje nastavlja na  Fakultetu organizacije i informatike VaraždinPreddiplomski studij "Informacijski sustavi" završava 2013. godine s temom "Pregovaranje u interkulturalnom okruženju" , pod mentorstvom izv. prof. dr.sc. Violete Vidaček HainšDiplomski studij za informatičare usmjerenja "Informatika u obrazovanju" završava 2015. godine s velikom pohvalom (Magna cum laude) i temom "Detekcija plagijata upotrebom dodataka za Moodle" . pod mentorstvom  doc.dr.sc. Dijane Plantak Vukovac. Akademske godine 2013/2014. dobiva dekanovu nagradu za najboljeg studenta diplomskog studija informatike. Pripravnički staž obavlja na Drugoj gimnaziji Varaždin u razdoblju između 2015. i 2016. godine. 


Državno-stručni ispit za nastavnika informatike uspješno polaže na  V. gimnaziji Zagreb  2017. godine pred komisijom: doc.dr.sc. Predrag Pale., Saida Deljac Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike, Predrag Brođanac, prof.  (mentor).


Od 2016. godine, postaje članom  programskog odbora te tehničko-informatički koordinator (organizator-administrator) Međunarodne sportsko-obrazovne konferencije koja se održava u kolovozu na Drugoj gimnaziji Varaždin. Radi na poslovima osmišljavanja i sukreiranja programa konferencije te kreiranja konferencijskih materijala, brošura, potvrda i zahvalnica  kao i poslovima infomatičko-tehničke podrške tijekom trajanja same konferencije. Uz navedene dužnosti redovito ažurira i uređuje službenu web stranicu konferencije čiji je ujedno i kreator.  


Piše i objavljuje znanstvene i stručne radove u zbornicima i časopisima: Zbornik Veleučilišta Šibenik, International Journal of Digital Technology and Economy, Pogled kroz prozor-digitalni časopis za obrazovne stručnjake, Zbornik konferencije CUC, Konferencija CECIIS., Zbornik Međimurskog veleučilišta Čakovec, Zbornik Veleučilišta Šibenik, Didaktički putokazi, Acta Iadertina, Bjelovarski učitelj, Zbornik znanstveno - stručnog simpozija o djelu Pavla Vuk Pavlovića. Autor je deset (10) elektroničkih knjiga registriranih u Nacionalnoj Sveučilišnoj knjižnici Zagreb od čega tri zbirke zadataka iz programiranja, dva priručnika iz baza podataka, stručne priručnike iz područja pedagogije, didaktike, metodike nastave informatike, računalne detekcije plagijata.  Sadržaj svih knjiga, dostupan je u Hrvatskom arhivu web-a (HAW). 


Na portalu www.skole.hr objavljuje digitalne nastavne materijale vezane uz nastavu informatike. Autor je četiri  tiskane stručne knjige i priručnika: Poslovni pregovori u interkulturalnom okruženju  Uvod u programski jezik Python, Utjecaj medija na odgoj djeteta i Emocionalna inteligencija u odgoju i obrazovanju .


Osnivač  je te glavni i izvršni urednik web časopisa za odgoj i obrazovanje Varaždinski učitelj-digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje koji je uvršten u portal znanstvenih i stručnih časopisa Hrvatske (HRČAK).


Jedan je od brojnih autora metodičkog priručnika na projektu "Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme"  u sklopu projekta "Škola za život" 2019./2020. godine.
Kontakt


web counter