~Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.~

profesor mentor informatike/računalstva


Zoran Hercigonja, rođen je 13.04.1990. godine u Varaždinu.

***

Osnovnu školu "Petar Zrinski " završio je 2005. godine u Jalžabetu. Srednju Elektrostrojarsku školu Varaždin, smjer "Tehničar za računalstvo" završava 2009. godine.

Daljnje školovanje nastavlja na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin. Preddiplomski studij "Informacijski sustavi" završava 2013. godine.

Dobitnik je stipendije Općine Jalžabet  u godinama 2010., 2011., 2015na preddiplomskom i diplomskom studiju informatike Fakulteta organizacije i informatike Varaždin.

Akademske godine 2013./2014. dobiva dekanovu nagradu za najboljeg studenta diplomskog studija informatike. 

U godini 2015. imao je status jednog od 10% najbolje rangiranih studenata (top student) na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin.

Diplomski studij za informatičare usmjerenja "Informatika u obrazovanju" završava 2015. godine s velikom pohvalom (Magna cum laude)

 Pripravnički staž obavlja na Drugoj gimnaziji Varaždin u razdoblju između 2015. i 2016. godine

Državno-stručni ispit za nastavnika informatike i računalstva uspješno polaže na V. gimnaziji Zagreb 2017. godine pred komisijom: doc.dr.sc. Predrag Pale., Saida Deljac Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike, Predrag Brođanac, prof. (mentor).

Od 2016. do 2019. godine, uključen je u programski odbor Međunarodne sportsko-obrazovne konferencije gdje radi kao tehničko-informatički koordinator (organizator-administrator).

Piše i objavljuje znanstvene i stručne radove u zbornicima i časopisima: Zbornik Veleučilišta Šibenik, International Journal of Digital Technology and Economy, Pogled kroz prozor-digitalni časopis za obrazovne stručnjake, Zbornik konferencije CUC, Konferencija CECIIS, Zbornik Međimurskog veleučilišta Čakovec, Zbornik Veleučilišta Šibenik, Didaktički putokazi, Acta Iadertina, Bjelovarski učitelj, Zbornik znanstveno - stručnog simpozija o djelu Pavla Vuk Pavlovića, Zbornik Janković-Ogranak Matice hrvatske u Daruvaru

Vlastiti je nakladnik učlanjen u Međunarodni upisnik nakladnika (Global Register of Publishers - GRP) od 2017. godine.

Autor je deset (10) elektroničkih knjiga registriranih u Nacionalnoj Sveučilišnoj knjižnici Zagreb: Funkcijske zavisnosti u bazama podataka | Odabrane teme iz didaktike | Odabrane teme iz opće pedagogije | Konceptualno modeliranje podataka | Primjeri pisanih priprema za izvedbu nastavnog sata iz metodike nastave informatike za osnovne i srednje škole | Računalna detekcija plagijata | Primjeri detaljnih izvještaja sa školskih praksi | Vizualizacija postupaka rješavanja programskih zadataka u programskom jeziku Python | MICROSOFT SMALL BASIC - Zbirka riješenih zadataka u Microsoft Small Basic-u namijenjena učenicima srednjih škola različitih usmjerenja | PROGRAMIRANJE U PYTHONU-Zbirka riješenih i pojašnjenih zadataka u programskom jeziku Python za učenike drugog razreda srednje škole. Sadržaj svih knjiga, dostupan je u Hrvatskom arhivu web-a (HAW).

Na portalu edutorij.e-skole.hr objavljuje digitalne nastavne materijale vezane uz metodiku nastave informatike. Piše i objavljuje na portalu skole.hr u kategoriji školskih vijesti. 

Autor je jedanaest (11)  tiskanih stručnih knjiga i priručnika: Poslovni pregovori u interkulturalnom okruženju |  Uvod u programski jezik Python | Utjecaj medija na odgoj djeteta | Emocionalna inteligencija u odgoju i obrazovanju | Prostor kritičkog mišljenja u digitalnim medijima kao dionicima procesa formiranja osobnosti djeteta | Microsoft Small Basic za početnike, Učenje osnovnih programskih koncepata kroz interaktivni dijagram tijeka | Programiranje u Pythonu-metodički priručnik za osnovne škole | Programiranje u Ruby programskom jeziku-metodički priručnik za osnovne škole, Metodika e-učenja-savjeti i preporuke za rad na daljinu.

Osnivač je te glavni i izvršni urednik web časopisa za odgoj i obrazovanje Varaždinski učitelj-digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje koji je uvršten na portal znanstvenih i stručnih časopisa Hrvatske (HRČAK).

Posjeduje  globalno priznati certifikat *Elements of AI* Sveučilišta u Helsinkiju kojeg prepoznaju i vrednuju poslodavci u Hrvatskoj, ali i drugim zemljama. (više)

Osnivač je platforme Metodika e-obrazovanja za savjetovanje odgojno-obrazovnih stručnjaka koji provode online nastavu u vrijeme epidemije COVID-19 .

Autor je i voditelj devet (9) elektroničkih tečajeva na platformi LOOMEN: Uvod u Računalne mreže | Flowgorithm-programiranje dijagrama tijeka | Microsoft Small Basic | Ruby programski jezik | Računalna grafika |  Osnove informatike i računalstva | Osnove programiranja u jeziku Python | Uvod u C++ programiranje | HTML/CSS oblikovanje.

Nagrađen je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu metodičke preporuke iz nastave informatike za srednje škole u sklopu metodičkog priručnika na projektu "Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme" u sklopu kurikularne reforme "Škola za život" 2019./2020. godine.

Nagrađen je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 504 najuspješnija i najbolja odgojno-obrazovna djelatnika u 2020. godini koji su dali značajan doprinos razvoju kvalitete sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske.

Nagrađen je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 511 najuspješnijih i najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u 2021. godini koji su dali značajan doprinos razvoju kvalitete sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske.

Nagrađen je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 513 najuspješnijih i najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u 2022. godini koji su dali značajan doprinos razvoju kvalitete sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske.

Nagrađen je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 505 najuspješnijih i najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u 2023. godini koji su dali značajan doprinos razvoju kvalitete sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske.

Nagrađen je  od strane udruge Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo strukovnom nagradom "Tibor Töth" za značajan doprinos na području informacijskih znanosti i djelatnosti u 2023. godini ~


Nagrađen je simboličnom nagradom, zahvalnicom Varaždinske županije za vrstan rad s učenicima, potporu i uspješno sudjelovanje na županijskom natjecanju iz informatike 2020./2021.

Nagrađen je simboličnom nagradom, zahvalnicom Grada Varaždina za izrazit doprinos u odgojno-obrazovnom radu u 2021. godini.

Nagrađen je simboličnom nagradom, zahvalnicom Općine Jalžabet za značajan doprinos u odgojno-obrazovnom radu u 2021. godini.

Nagrađen je simboličnom nagradom, priznanjem Grada Varaždina za iznimne rezultate na natjecanjima u školskoj godini 2021./2022.

Od 2022. godine postaje članom Global Education Network-GEN, globalne  neprofitne, nepolitičke, volonterske i uslužne organizacije pokrenute s velikim ciljem jačanja veza među zemljama diljem svijeta, razvijanja njihovih vještina kroz obrazovanje i prijateljstvo, te suradničke uloge u provedbi SDG4.

Od 2022. godine postaje članom Global Friends Club-GFC, globalna platforma za umrežavanje na kojoj se zajedno radi na obrazovanju, postizanju mira, solidarnosti i prijateljskih odnosa.

Od 2022. godine postaje članom World Educators' Network,  profesionalna mreža edukatora koji rade u obrazovnim institucijama u Indiji i inozemstvu i služi kao  platforma za dijeljenje ideja, resursa, informacija, briga, problema i rješenja za dobrobit svih članova.

Od 2022. godine postaje članom Virtual Educators Collaboration-VECnacionalne platforme za razvoj vještina 21. stoljeća u Bangladešu. 

Od 2023. godine temeljem odluke Agencije za odgoj i obrazovanje Zagreb, napredovao je u struci u zvanje profesor mentor informatike/računalstva.

Profesionalne recenzije djelatnika i poslodavaca na rad Zorana Hercigonje dostupne su  ovdje.Kontakt


Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti