~Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.~


Zoran Hercigonja, rođen je 13.04.1990. godine u Varaždinu.

***

Osnovnu školu "Petar Zrinski " završio je 2005. godine u Jalžabetu. Srednju Elektrostrojarsku školu Varaždin, smjer "Tehničar za računalstvo" završava 2009. godine.

Daljnje školovanje nastavlja na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin. Preddiplomski studij "Informacijski sustavi" završava 2013. godine pod mentorstvom izv. prof. dr.sc. Violete Vidaček Hainš. Diplomski studij za informatičare usmjerenja "Informatika u obrazovanju" završava 2015. godine s velikom pohvalom (Magna cum laude) pod mentorstvom doc.dr.sc. Dijane Plantak Vukovac. Akademske godine 2013/2014. dobiva dekanovu nagradu za najboljeg studenta diplomskog studija informatike. Pripravnički staž obavlja na Drugoj gimnaziji Varaždin u razdoblju između 2015. i 2016. godine.

Državno-stručni ispit za nastavnika informatike uspješno polaže na V. gimnaziji Zagreb 2017. godine pred komisijom: doc.dr.sc. Predrag Pale., Saida Deljac Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike, Predrag Brođanac, prof. (mentor).

Od 2016. do 2019. godine, uključen je u programski odbor Međunarodne sportsko-obrazovne konferencije gdje radi kao tehničko-informatički koordinator (organizator-administrator).

Piše i objavljuje znanstvene i stručne radove u zbornicima i časopisima: Zbornik Veleučilišta Šibenik, International Journal of Digital Technology and Economy, Pogled kroz prozor-digitalni časopis za obrazovne stručnjake, Zbornik konferencije CUC, Konferencija CECIIS, Zbornik Međimurskog veleučilišta Čakovec, Zbornik Veleučilišta Šibenik, Didaktički putokazi, Acta Iadertina, Bjelovarski učitelj, Zbornik znanstveno - stručnog simpozija o djelu Pavla Vuk Pavlovića, Zbornik Janković-Ogranak Matice hrvatske u Daruvaru

Autor je deset (10) elektroničkih knjiga registriranih u Nacionalnoj Sveučilišnoj knjižnici Zagreb od čega tri zbirke zadataka iz programiranja, dva priručnika iz baza podataka, stručne priručnike iz područja pedagogije, didaktike, metodike nastave informatike, računalne detekcije plagijata. Sadržaj svih knjiga, dostupan je u Hrvatskom arhivu web-a (HAW).

Na portalu edutorij.e-skole.hr objavljuje digitalne nastavne materijale vezane uz metodiku nastave informatike. Piše i objavljuje na portalu skole.hr u kategoriji školskih vijesti. 

Autor je osam  tiskanih stručnih knjiga i priručnika: Poslovni pregovori u interkulturalnom okruženju, Uvod u programski jezik Python, Utjecaj medija na odgoj djeteta, Emocionalna inteligencija u odgoju i obrazovanju, Prostor kritičkog mišljenja u digitalnim medijima kao dionicima procesa formiranja osobnosti djeteta, Microsoft Small Basic za početnike, Učenje osnovnih programskih koncepata kroz interaktivni dijagram tijeka, Programiranje u Pythonu-metodički priručnik za osnovne škole, Programiranje u Ruby programskom jeziku-metodički priručnik za osnovne škole. 

Osnivač je te glavni i izvršni urednik web časopisa za odgoj i obrazovanje Varaždinski učitelj-digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje koji je uvršten na portal znanstvenih i stručnih časopisa Hrvatske (HRČAK).

Posjeduje  globalno priznati certifikat *Elements of AI* Sveučilišta u Helsinkiju kojeg prepoznaju i vrednuju poslodavci u Hrvatskoj, ali i drugim zemljama. (više)

Nagrađen je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu metodičke preporuke iz nastave informatike za srednje škole u sklopu metodičkog priručnika na projektu "Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme" u sklopu kurikularne reforme "Škola za život" 2019./2020. godine.

Nagrađen je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 504 najuspješnija i najbolja odgojno-obrazovna djelatnika u 2019./2020. godini koji su dali značajan doprinos razvoju kvalitete sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske.

Nagrađen je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedan od 511 najuspješnijih i najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u 2020./2021. godini koji su dali značajan doprinos razvoju kvalitete sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske.

Profesionalne recenzije djelatnika i poslodavaca na rad Zorana Hercigonje dostupne su  ovdje.Kontakt