Grafički dizajn

Autorski radovi po kategorijama

Zoran Hercigonja bavi se grafičkim dizajniranjem plakata, logotipa, rool up bannera i autorskog dizajna web stranica. Na stranici se mogu naći radovi po kategorijama.


Plakati dimenzija A3


Logotipovi


Banneri 80x200


Autorski dizajn web stranica na platformi wordpress.com webnode.hr