Grafički dizajn

Autorski radovi po kategorijama

Zoran Hercigonja bavi se grafičkim dizajniranjem plakata, logotipa, rool up bannera i autorskog dizajna web stranica, časopisa i knjiga. Na stranici se mogu naći radovi po kategorijama.


Dizajn časopisa,  školskih listova, e-knjiga


Plakati dimenzija A3  (297x420)

Rool up Banneri dimenzija  80x200 ili 100x200


Autorski dizajn web stranica na platformi wordpress.com webnode.hr  i  .skole.hr

POSLOVNA  WEB MJESTA


PROJEKTNA WEB MJESTA

Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti