Grafički dizajn

Autorski radovi po kategorijama

Zoran Hercigonja bavi se grafičkim dizajniranjem plakata, logotipa, rool up bannera i autorskog dizajna web stranica. Na stranici se mogu naći radovi po kategorijama.


Plakati dimenzija A3  (297x420)


Rool up Banneri dimenzija  80x200 ili 100x200


Autorski dizajn web stranica na platformi wordpress.com webnode.hr