Metodika e-učenja, savjeti i preporuke za rad na daljinu


Impressum

Stranica je dostupna na adresi: https://e-metodika.webnode.hr

Metodika e-učenja stranica je namijenjena svim odgojno-obrazovnim stručnjacima koji provode online nastavu u vrijeme epidemije COVID - 19.

Na stranici se nalaze metodički propitani praktični savjeti sa psihološkom obradom i argumentacijom pojedinih metoda odnosno alata e-učenja koji se nalaze unutar platformi za provođenje e-učenja kao što su čavrljanje, forum, wiki stranice i video materijali.

Materijalima i savjetima može se pristupati u bilo kojem trenutku te ih primijeniti kao pomoć u izradi video materijala odnosno provedbi komunikacije, obrazovanja i vrednovanja učenika.

*Stranica je neprofitna i nekomercijalna, a njezina narav je općekorisna i dobrotvorna.

*Stranica je nastala iz potrebe za usklađivanjem načina provođenja online pristupa nastavi.

Izradite web-stranice besplatno!