Znanstvena bibliografija

Znanstvena bibliografija

ORCiD:  0000-0002-5823-1915

CROSBI-Hrvatska znanstvena bibliografija

Google znalac -pretraživanje akademske literature

CARNet HUSO-zoran.hercigonja@skole.hr

 Skole.hr- portal za školeČLANCI U ČASOPISIMA I ZBORNICIMA

1. Konferencija Carnet User Conference 2015. (CUC 2015)-zbornik radova ISBN 978-953-6802-31-9

2. Konferencija Central European Conference on Information and Intelligent Systems 2015. (CECIIS 2015) ISSN 1847-2001

3. International Journal of Digital Technology and Economy (IJDTE) ISSN 2459-5934 Vol1. No. 2/2016.

4. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br.88/31.01.2017.

5. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br.89/28.02.2017.

6. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 90/31.03.2017.

7.  Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 91/30.04.2017.

8. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 93/30.06.2017.


9. Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku ISSN 1846-6699 No.3-4/srpanj/2017.

10.Zbornik Janković, Vol.II No.2 Kolovoz 2017. ISSN 2459-6132 (Online) (str 348-353.)

11. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 94/31.08.2017.
12. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 94/31.08.2017.
13. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 95/01.10.2017.

14. International Journal of Digital Technology and Economy (IJDTE) ISSN 2459-5934 Vol2. No. 1/2017.

15. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 96/31.10.2017.
16. Znanstvena konferencija o djelu Pavla Vuk Pavlovića  (Koprivnica 13.11.2017.)-zbornik sažetaka ISBN 978-953-7809-54-6

17. Didaktički putokazi-časopis za nastavnu teoriju i praksu ISSN 1512-5998, Zenica, Novembar 2017.  / br. 77- godina 23

  • Zoran Hercigonja: Disciplina (stručni rad, strana recenzija )

18. Predavanje, prezentacija ppt na VII. OŠ Varaždin, 7.12.2017.

19. Bjelovarski učitelj : časopis za odgoj i obrazovanje (1330-0954) 22 (2017), 1-2; 43-54

20. OECONOMMICUS (1849-9686) 6 (2017), 2; 37-44   

21. Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu ISSN 1847-702X   Vol.8 no.2 prosinac 2017.

22.  Socijalne teme (ISSN 2303-6877) br.4| god. 4  (2017), 103-116ČLANCI NA PORTALU I BLOGU 

1. Suvremeni nastavnik u odgoju i obrazovanju-nastavnički blog pridružen portalu "Nastavnici.org-portal za učitelje i nastavnike"


ELEKTRONIČKE KNJIGE

1.ELEKTRONIČKA ZBIRKA ZADATAKA (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba) 

Naslov: PROGRAMIRANJE U PYTHONU-Zbirka riješenih i pojašnjenih zadataka u programskom jeziku Python za učenike drugog razreda srednje škole 

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.
Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Imbriovec Jalžabetski 45c, 2017. godine
Br. stranica: 129
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Informatika/Računalstvo
ISBN: 978-953-59549-0-3
 

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba.


2.ELEKTRONIČKA ZBIRKA ZADATAKA (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)


Naslov: MICROSOFT SMALL BASIC - Zbirka riješenih zadataka u Microsoft Small Basic-u namijenjena učenicima srednjih škola različitih usmjerenja

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.
Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Imbriovec Jalžabetski 45c, 2017. godine
Br. stranica: 54
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Informatika/Računalstvo
ISBN 978-953-59549-1-0  

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba.


3.ELEKTRONIČKI PRIRUČNIK ZA UČENJE (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Funkcijske zavisnosti u bazama podataka-priručnik za početnike

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.
Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 26
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Informatika/Baze podataka
ISBN 
978-953-59549-2-7 

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba. 4.ELEKTRONIČKA STRUČNA KNJIGA (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Odabrane teme iz didaktike

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 159
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Pedagogija/Didaktika
ISBN 978-953-59549-3-4

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba. 


5.ELEKTRONIČKA STRUČNA KNJIGA (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Odabrane teme iz  opće pedagogije

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 137
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Pedagogija
ISBN 978-953-59549-4-1

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba. 


6.ELEKTRONIČKI STRUČNI PRIRUČNIK ZA UČENJE (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Konceptualno modeliranje podataka

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 29
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Informatika/Baze podataka
ISBN 
978-953-59549-5-8

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba. 


7.ELEKTRONIČKA STRUČNA KNJIGA (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Primjeri pisanih priprema za izvedbu nastavnog sata iz metodike nastave informatike za osnovne i srednje škole

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 256
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Informatika/Metodika informatike
ISBN
978-953-59549-6-5

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba.


8.ELEKTRONIČKA STRUČNA KNJIGA (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Računalna detekcija plagijata

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 37
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Informatika/Metodika informatike
ISBN 
978-953-59549-7-2

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba.


9.ELEKTRONIČKA STRUČNA KNJIGA (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Primjeri detaljnih izvještaja sa školskih praksi 

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 159
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje:Pedagogija/didaktika/psihologija
ISBN 
978-953-59549-8-9

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba.


10.ELEKTRONIČKA STRUČNA ZBIRKA ZADATAKA (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Vizualizacija postupaka rješavanja programskih zadataka u programskom 

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 36
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje:Računalstvo/Programiranje
ISBN 
978-953-59549-9-6

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba.


TISKANE  KNJIGE

1. POSLOVNI PREGOVORI U INTERKULTURALNOM OKRUŽENJU-STRUČNA TISKANA PUBLIKACIJA  

Naslov: Poslovni pregovori u interkulturalnom okruženju

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.
Lektor: Adela Brozd
Recenzenti: Nada Hercigonja, oec.
Tomislav Kanjuh, mag.oec.
Nakladnik: TIVA tiskara Varaždin
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 58
Vrsta publikacije: Tiskana stručna knjiga
Područje: Poslovna komunikacija-kulturološki aspekti
ISBN 978-953-333-075-4

CIP 000978976


2. UVOD U PROGRAMSKI JEZIK PYTHON- TISKANA PUBLIKACIJA  

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.
Recenzent: Blaženka Trogrlić, dipl. inf.
Nakladnik: TIVA tiskara Varaždin
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 139
Vrsta publikacije: Tiskana stručna knjiga
Područje: Računalstvo
ISBN 978-953-333-080-8 

CIP 00982383