Znanstvena bibliografija

Znanstvena bibliografija

ORCiD:  0000-0002-5823-1915  


~ISTAKNUTE AUTORSKE TISKANE PUBLIKACIJE~

***


~ISTAKNUTA PREDAVANJA NA KONFERENCIJAMA I SIMPOZIJIMA~

***

Central European Conference on Information and Intelligent Systems  (CECIIS) konferencija FOI Varaždin 2015. 

Carnet user conference  CUC 2015. Dubrovnik 

 Znanstveno-stručni simpozij "Na sjeveru s Pavlom Vuk Pavlovičem", Koprivnica, Sveučilište sjever 2017. 


~ZASTUPLJENOST U BAZAMA~

***


~Zastupljenost u časopisima i zbornicima~

***~ČLANCI U ČASOPISIMA I ZBORNICIMA~

***


ZNANSTVENI RADOVI U ČASOPISIMA I ZBORNICIMA SKUPOVA S MEĐUNARODNOM I DOMAĆOM RECENZIJOM:

1. Konferencija Central European Conference on Information and Intelligent Systems 2015. (CECIIS 2015) ISSN 1847-2001

2. Socijalne teme (ISSN 2303-6877) br.4| god. 4 (2017), 103-116

3. International Journal of Digital Technology and Economy (IJDTE) ISSN 2459-5934 Vol2. No. 2/2017.


4. Acta Iadertina ISSN 1845-3392 Vol 15. No.1/2018.


STRUČNI RADOVI U ČASOPISIMA I ZBORNICIMA SKUPOVA S MEĐUNARODNOM I DOMAĆOM RECENZIJOM:

1. Carnet User Conference 2015. (CUC 2015)  zbornik radova ISBN 978-953-6802-31-9

2. International Journal of Digital Technology and Economy (IJDTE) ISSN 2459-5934 Vol1. No. 2/2016.

3. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br.88/31.01.2017.

4. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br.89/28.02.2017.

5. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 90/31.03.2017.

6.  Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 91/30.04.2017.

7. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 93/30.06.2017.


8. Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku ISSN 1846-6699 No.3-4/srpanj/2017.

9. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 94/31.08.2017.
10. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 94/31.08.2017.
11. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 95/01.10.2017.

12. International Journal of Digital Technology and Economy (IJDTE) ISSN 2459-5934 Vol2. No. 1/2017.

13. Pogled kroz prozor-Digitalni časopis za obrazovne stručnjake ISSN 1848-2171 br. 96/31.10.2017.
14. Znanstvena - stručni simpozij o djelu Pavla Vuk Pavlovića  (Koprivnica 13.11.2017.)-zbornik sažetaka ISBN 978-953-7809-54-6

15. Didaktički putokazi-časopis za nastavnu teoriju i praksu ISSN 1512-5998, Zenica, Novembar 2017.  / br. 77- godina 23

  • Zoran Hercigonja: Disciplina (stručni rad, strana recenzija )

16. Bjelovarski učitelj : časopis za odgoj i obrazovanje (1330-0954) 22 (2017), 1-2; 43-54

17. OECONOMMICUS (1849-9686) 6 (2017), 2; 37-44   

18. Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu ISSN 1847-702X   Vol.8 no.2 prosinac 2017.

19. Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Vol.XX No.39-40 Prosinac 2017.


20. Vukovarsko-Srijemski učitelj : godišnjak za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja (1334-983X)  br.14-2017,str. 31-41

21. Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike ISSN 1332-3008, Vol.18 No.72 Prosinac 2017.

22. Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu ISSN 1847-702X Vol.8 no. 1 lipanj 2018.


23. Varaždinski učitelj-digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje ISSN  2623-7237  Broj 1 / 2018. 


24. Varaždinski učitelj-digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje ISSN 2623-7237  Broj 1 / 2018.

25. Varaždinski učitelj-digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje ISSN 2623-7237   Broj 1 / 2018.

26. Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij FILOZOFIJA MEDIJA (2018.) - Zbornik sažetaka  ISBN: 978-953-8248-00-9

27. International Journal of Digital Technology and Economy (IJDTE) ISSN 2459-5934 Vol3. No. 1/2018.

28. Bjelovarski učitelj : časopis za odgoj i obrazovanje (1330-0954)  GOD XXIII. Br. 1-3; 2018.


29. International Journal of Digital Technology and Economy (IJDTE) ISSN 2459-5934 Vol 3. No. 2/2018.

30. International Journal of Digital Technology and Economy (IJDTE) ISSN 2459-5934 Vol 3. No. 2/2018.


31. International Journal of Digital Technology and Economy (IJDTE) ISSN 2459-5934 Vol 3. No. 2/2018.
DRUGI RADOVI U ZBORNICIMA BEZ RECENZIJE: 

1.Zbornik Janković, Vol.II No.2 Kolovoz 2017. ISSN 2459-6132 (Online) (str. 348-353.)

2.Zbornik Janković, Vol.III No.3 Veljača 2018. ISSN 2459-6132 (Online) (str. 404-407.)NEOBJAVLJENA SUDJELOVANJA NA SKUPOVIMA:

1. Predavanje, prezentacija ppt na VII. OŠ Varaždin, 7.12.2017.

2. Predavanje, prezentacija ppt na Medicinskoj školi Varaždin, 2.7.2019. (prezentacija je održana u sklopu radionice projekta SkullsUp


~ČLANCI NA  AUTORSKOM BLOGU~ 

***

Suvremeni nastavnik u odgoju i obrazovanju-nastavnički blog pridružen portalu "Nastavnici.org-portal za učitelje i nastavnike"


Predavač na  konferencijama i simpozijima 


1. Konferencija Carnet User Conference (CUC) 2015. Dubrovnik 2. Znanstveno-stručni simpozij "Na sjeveru s Pavlom Vuk Pavlovičem", Koprivnica, Sveučilište sjever 2017.Sudionik  konferencija i simpozija


1. Simpozij "Neuroznanost učenja i pamćenja", Medicinski fakultet Zagreb, dvorana Čačković, Šalata 3, 14.03.2019. 


2. Konferencija "Power of data 2019", Hotel Academia 22.03.2019.  Zagreb


3. Treća (3) Međunarodna sportsko-obrazovna konferencija 22.-25.kolovoza 2018. godine, Varaždin

4.Konferencija SRCE DEI 2019. Dani e-infrastrukture: 1. I 2. travnja 2019. Zagreb


~ELEKTRONIČKE KNJIGE~

*detaljniji podaci*

***

1.ELEKTRONIČKA ZBIRKA ZADATAKA (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba) 

Naslov: PROGRAMIRANJE U PYTHONU-Zbirka riješenih i pojašnjenih zadataka u programskom jeziku Python za učenike drugog razreda srednje škole 

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.
Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Imbriovec Jalžabetski 45c, 2017. godine
Br. stranica: 129
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Informatika/Računalstvo
ISBN: 978-953-59549-0-3
 

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba.


2.ELEKTRONIČKA ZBIRKA ZADATAKA (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)


Naslov: MICROSOFT SMALL BASIC - Zbirka riješenih zadataka u Microsoft Small Basic-u namijenjena učenicima srednjih škola različitih usmjerenja

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.
Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Imbriovec Jalžabetski 45c, 2017. godine
Br. stranica: 54
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Informatika/Računalstvo
ISBN 978-953-59549-1-0  

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba.


3.ELEKTRONIČKI PRIRUČNIK ZA UČENJE (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Funkcijske zavisnosti u bazama podataka-priručnik za početnike

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.
Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 26
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Informatika/Baze podataka
ISBN 
978-953-59549-2-7 

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba. 4.ELEKTRONIČKA STRUČNA KNJIGA (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Odabrane teme iz didaktike

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 159
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Pedagogija/Didaktika
ISBN 978-953-59549-3-4

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba. 


5.ELEKTRONIČKA STRUČNA KNJIGA (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Odabrane teme iz  opće pedagogije

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 137
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Pedagogija
ISBN 978-953-59549-4-1

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba. 


6.ELEKTRONIČKI STRUČNI PRIRUČNIK ZA UČENJE (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Konceptualno modeliranje podataka

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 29
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Informatika/Baze podataka
ISBN 
978-953-59549-5-8

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba. 


7.ELEKTRONIČKA STRUČNA KNJIGA (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Primjeri pisanih priprema za izvedbu nastavnog sata iz metodike nastave informatike za osnovne i srednje škole

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 256
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Informatika/Metodika informatike
ISBN
978-953-59549-6-5

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba.


8.ELEKTRONIČKA STRUČNA KNJIGA (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Računalna detekcija plagijata

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 37
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje: Informatika/Metodika informatike
ISBN 
978-953-59549-7-2

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba.


9.ELEKTRONIČKA STRUČNA KNJIGA (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Primjeri detaljnih izvještaja sa školskih praksi 

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 159
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje:Pedagogija/didaktika/psihologija
ISBN 
978-953-59549-8-9

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba.


10.ELEKTRONIČKA STRUČNA ZBIRKA ZADATAKA (mrežna publikacija katalogizirana i arhivirana u Hrvatskom Arhivu Weba)

Naslov: Vizualizacija postupaka rješavanja programskih zadataka u programskom jeziku Python

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Lektor: Adela Brozd

Nakladnik: Vlastita naklada autora
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 36
Vrsta publikacije: Elektronička knjiga
Područje:Računalstvo/Programiranje
ISBN 
978-953-59549-9-6

Dostupna i na HAW repozitoriju Hrvatskog arhiva weba.


~TISKANE  KNJIGE~

*detaljniji podaci* 

***

Naslov: Poslovni pregovori u interkulturalnom okruženju

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.
Lektor: Adela Brozd
Recenzenti: Nada Hercigonja, oec.
Tomislav Kanjuh, mag.oec.
Nakladnik: TIVA tiskara Varaždin
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 58
Vrsta publikacije: Tiskana stručna knjiga
Područje: Poslovna komunikacija-kulturološki aspekti
ISBN 978-953-333-075-4

CIP 000978976


Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.
Recenzent: Blaženka Trogrlić, dipl. inf.
Nakladnik: TIVA tiskara Varaždin
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2017.
Br. stranica: 139
Vrsta publikacije: Tiskana stručna knjiga
Područje: Računalstvo
ISBN 978-953-333-080-8 

CIP 00982383


Naslov: Utjecaj modernih medija na odgoj djeteta

Autor: Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Nakladnik: Fronta Impress, vl. Saša Kušter 
Mjesto i godina izdavanja: Varaždin, 2018.

graf. priprema: Fronta Impress  

tisak: Fronta Impress 

Br. stranica: 42
Vrsta publikacije: Tiskana stručna knjiga
Područje: Medijska kultura
ISBN 978-953-48051-0-7

CIP 000993141


Naslov: Emocionalna inteligencija u odgoju i obrazovanju
nakladnik: Fronta Impress, vl. Saša Kušter
za nakladnika: Saša Kušter
autor: Zoran Hercigonja
lektor: Adela Brozd
mjesto izdavanja: Varaždin
godina izdavanja: 2018.
graf. priprema: Fronta Impress
tisak: Fronta Impress  

ISBN  978-953-48051-1-4 

CIP  000995499